Новини світу кредитування та банківських послуг.

Завдяки Visa повернути вкрадені з картки кошти буде легше.

З 1 серпня 2016 року система VISA впроваджує в Україні так званий “принцип нульової відповідальності” для власників пластикових карт. Мається на увазі, що в разі якщо шахраї вкрадуть кошти з картки клієнта, банк зобов’язаний відшкодувати останньому всі його фінансові втрати, якщо не буде доведено, що крадіжка грошей сталася з вини самого клієнта. Банкіри вже поспішили висловитися негативно на користь нововведення, а ми вирішили розібратися як справи з відповідальністю за неправомірне списання коштів з картки згідно чинного законодавства України.

Згідно ст. 1066 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) за договором банківського рахунку банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Відповідно до ст. 1071 ЦКУ банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Грошові кошти можуть бути списані з рахунку клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом або договором між банком і клієнтом.

Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта встановлені ст. 1073 ЦКУ. Так, у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунку клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у разі ініціації неналежного переказу з рахунка неналежного платника з вини ініціатора переказу, який не є платником, емітент зобов’язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей за рахунок власних коштів, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день, починаючи з дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними.

Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2010 року № 223 банк при здійсненні невирішеної або некоректно виконаної платіжної операції, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, які їм не виконувалися або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції і, при необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, в якому він був перед виконанням цієї операції. Користувач не несе відповідальності за здійснення платіжних операцій, якщо спеціальний платіжний засіб було використано без фізичного пред’явлення користувачем або електронної ідентифікації самого спеціального платіжного засобу і його власника, крім випадків, коли доведено, що користувач своїми діями або бездіяльністю сприяв втраті, незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дозволяє ініціювати платіжні операції. Така правова позиція висловлена Верховним Судом України у справі № 6-71цс15.

Таким чином, при відсутності доказів, які вказують на те, що власник пластикової карти своїми діями або бездіяльністю сприяв втраті, незаконному використанню ПІН-коду або іншої інформації, яка дозволяє ініціювати платіжні операції, згідно з чинним українським законодавством банки зобов’язані невідкладно відшкодувати клієнтові кошти, вкрадені з карти.

А в разі, якщо це не буде виконано одразу після звернення клієнта, ще й виплатити йому пеню в розмірі 0,1% суми неналежного переказу за кожний день прострочення.

Оскільки зобов’язання, встановлене п.6.7. Положенія №223 за своєю суттю є грошовим, за прострочення його виконання, клієнт має право вимагати ще й виплати штрафних санкцій, передбачених ст.625 ЦКУ. А саме, інфляційних втрат та 3% річних за весь період прострочення.

На практиці ж, банки, як правило, відмовляють клієнтам у поверненні коштів, неправомірно списаних з карти, ігноруючи вимоги чинного законодавства. Домогтися справедливості власникам пластикових карт, які стали жертвами шахраїв, вдається тільки в судовому порядку, але звернутися до вітчизняної феміді вирішуються не багато. Напевно тому нововведення від VISA було настільки негативно сприйнято банкірами, адже тепер за неповернення коштів клієнту вони будуть відповідати не тільки перед останнім, а й перед самою компанією VISA.

Джерело: Prostopravo.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?