Новини світу кредитування та банківських послуг.

Види забезпечення по кредитах юридичних осіб та підприємців, особливості надання застави

Один з принципів кредитування – забезпеченість кредиту заставою. Банк намагається підстрахуватися, надаючи кредит, тому разом із кредитним договором укладає з позичальником договір застави і договір поруки.

Забезпечення, яке банк приймає по кредиту, буває основне і додаткове.

Забезпечення основне повинно покривати весь обсяг зобов’язань по кредиту. Під обсягом (сумою) зобов’язань розуміють суму основного боргу (або суму кредиту), включаючи комісійні, а також процентні платежі по кредиту, які розраховують за певний період. Найчастіше суму платежів розраховують за один або за два квартали (це залежить від зазначеної в договорі періодичності сплати відсотків), рідко – за весь строк дії договору про кредит.

Розглянемо приклад розрахунку забезпечення за кредитом. Будь позичальник сам попередньо може розрахувати суму необхідного забезпечення за кредитом.

Перш за все, для цього визначають «мінімальну розрахункову заставну вартість», яка являє собою суму кредиту і платежів. Якщо розділити розрахункову заставну вартість на поправочний коефіцієнт, то отримаємо ринкову вартість забезпечення.

vidi-300x300Так, у разі суми кредиту 500 000 грн. під 18% річних і щомісячної комісії розміром 1% річних, отримаємо наступний розрахунок:

(18 +1) / 100/365. 92. 5000 00 + 500000) = 523945,21 (грн.)

Тобто необхідна розрахункова заставна вартість забезпечення по кредиту в даному випадку становить 523945,21грн.

Мінімальна ринкова вартість забезпечення за даним кредитом:

523 945,21 / 0,6 = 873 242,02 (грн.),

де

(18 +1) / 100 – процентна ставка, а також щомісячна комісія (у відсотках річних),

365 – число календарних днів у році,

92 – число днів в періоді (величина варіює залежно від прийнятих умов кредитування даного банку),

500 000 рублів – сума кредиту,

0,6 – поправочний коефіцієнт, який застосовується в залежності від виду застави (також варіюється залежно від виду забезпечення і умов кредитування даного банку).

Що стосується комісії за надання кредиту, то вона в даному розрахунку не враховується, оскільки її сплата проводиться позичальником одноразово до першого надання йому кредитних коштів.

Основним забезпеченням зобов’язань по кредиту, як правило, виступає майнова застава – це нерухомість, транспортний засіб, обладнання позичальника.

Надане банку в якості застави майно може бути власністю, як самого позичальника, так і третьої особи. Заставодавцем може бути як фізична особа, так і організація. Якщо заставодавець – третя особа і є організацією, то банк вимагатиме повний пакет правовстановлюючих та фінансових документів для аналізу платоспроможності і правоздатності заставодавця. Заставодавець повинен мати стійкий фінансовий стан, не повинен мати негативних чистих активів.

Щоб банк прийняв майно в заставу, заставодавцю потрібно підтвердити право власності на це майно. У разі надання в якості застави:

– Нерухомості – свідоцтво права власності, яке видається реєстраційною палатою, а також документи – підстави виникнення права власності;

– Транспорту – паспорт транспортного засобу (ПТС) та свідоцтво реєстрації транспорту;

– Обладнання – документ, що підтверджує факт оплати при купівлі обладнання (платіжне доручення, товарний або касовий чек) та документ, що підтверджує факт поставки (накладна, договір, рахунок-фактура).

Значно рідше, тим більше в умовах кризи, в якості застави банки приймають товарно-матеріальні цінності (ТМЦ): сировина, матеріали, товари для перепродажу, які на правах власності належать позичальникові. У таких випадках поправочний коефіцієнт ставлять більше, як правило 0,5. Якщо пропоновані банку в якості застави ТМЦ зберігаються на території іншої організації, позичальникові необхідно надати в банк договір зберігання. До цього договору зберігання буде укладено ще один документ – додаткова угода, згідно з яким представники банку будуть мати допуск на територію зберігання предмета застави з метою здійснення поточних перевірок наявності майна застави.

Набуває чинності договір застави майна (крім договору застави нерухомості) з моменту його підписання. Договір іпотеки (договір застави нерухомості) підлягає держреєстрації.

Прийняте в заставу обладнання не повинно бути стаціонарним, що не має аналогів, з вузькою областю застосування. Але повинно мати особливі, індивідуальні ознаки, що дають змогу його ідентифікувати (заводський, інвентарний номер і т.д.).

Транспорт повинен мати нормальний технічний стан, бути на ходу, також потрібен певний вік транспортного засобу (як правило, не більше 10 – 15 років).

Нерухоме майно в якості можливого застави – це земельні ділянки, споруди, нежитлові будівлі, недострой (згідно з чинним законодавством має бути оформлене право власності). Житлову нерухомість банки приймають в ролі забезпечення по кредиту у випадку, якщо на ній ніхто не прописаний. Заставою можуть бути суду (повітряні, морські). Банку надають виписки з реєстраційної служби, що свідчать про відсутність обтяження на предмет застави. У разі наявності договорів оренди (оформлених та зареєстрованих) з третіми особами, банк має право вимагати укласти до договору оренди додаткову угоду про припинення договору оренди при зверненні банку про стягнення на майно застави.

За окремими програмами кредитування в якості основного забезпечення в заставу можуть також прийматися:

– Поручительство муніципального освіти;

– Право вимоги за контрактом;

– Банківська гарантія;

– Вексель (як правило, Ощадбанку );

– Купується майно.

Коротко розглянемо кожен з цих видів забезпечення.

Порука муніципального освіти (далі МО) приймається в якості застави, якщо банк уклав угоду з даними МО. Ще одна важлива умова в цій ситуації: у бюджеті МО повинні бути передбачені витрати на надання поручительств за кредитами індивідуальних підприємців і підприємств.

Право вимоги за контрактом – приймається в заставу за залишковою вартістю контракту, яку розраховують як різницю розміру суми договору та авансових платежів. Даний контракт повинен містити умову, за якою всі перерахування грошових коштів здійснюються на відкритий в банку-кредиторі розрахунковий рахунок позичальника, а внесення змін у контракт без попереднього узгодження з банком-кредитором неможливо. Графіки погашення кредиту і платежів за контрактом синхронізується. У разі надходження за даним контрактом виручки, вона списується в рахунок погашення боргу позичальника перед даним банком.

Банківська гарантія може виступати забезпеченням у разі, якщо банк-кредитор визначив ліміт ризику на банк, який випустив гарантію.

Якщо забезпеченням виступає купується майно, то банк і продавець повинні підписати відповідну угоду. А договір купівлі-продажу, підписаний покупцем (тобто позичальником) і продавцем, повинен містити умову наступного плану: якщо покупець (позичальник) надає продавцю частину оплати (як правило, 10 – 20%) та гарантійний лист банку (можна підписаний кредитний договір) , то право власності на предмет договору купівлі-продажу (купується майно) переходить до позичальника (покупця). Отже, покупець проводить оформлення з банком договору застави, а банк по забезпеченому кредиту перераховує продавцю майна суму, що залишилася.

Вексель (як правило, вексель Ощадбанку Російської Федерації) – один з самих незвичайних, цікавих видів забезпечення. Вексель можна розглядати як гроші, розміщені на певних умовах на певний строк в цінний папір (за векселем векселедержатель може від банку отримувати відсотки). Таким чином, при використанні в якості забезпечення за кредитом векселі, ризики з боку банку суттєво знижені, отже, більш ліберальні вимоги до позичальника і банківський дисконт набагато нижче.

В якості додаткового забезпечення за кредитом може бути поручительство юридичних та (або) фізичних осіб; майнову заставу.

У разі кредитування малого бізнесу обов’язковим є надання поруки від основних засновників підприємства або керівника, а також від осіб, які безпосередньо впливають на рішення, що приймаються підприємством.

Крім того, якщо позичальник входить до складу групи взаємопов’язаних підприємств, то банк має право зажадати поручительство основних організацій даної групи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?