Новини світу кредитування та банківських послуг.

Види перестрахування: що таке перестрахування?

Поняття перестрахування варто визначати як певну систему економічних договірних правовідносин, при яких страховик, який прийняв ризики різного ступеня на страхування, деяку частину власної відповідальності за ним передає на певних умовах іншим страховикам за певну плату (іменовану перестрахувальною премією). Це робиться для того, щоб забезпечити рентабельність і фінансову стійкість операцій зі страхування.


Грунтуючись на цьому визначенні, можна встановити і економічну сутність даного інституту, яка ґрунтується на перерозподілі між різними страховими компаніями первинного страхового фонду.

Сутність і система перестрахування

Так як перестрахування є окремою відокремленої галуззю страхування в цілому, то вона діє на данних принципах:

 1. Сумлінність. Відповідно до цього принципу, сторони перестрахування беруть на себе зобов’язання не піддавати спотворенню дійсний стан справ, а також передавати один одному інформацію про всі необхідні умови та обставини не тільки укладення, але також і виконання договору.
 2. Наявність страхового інтересу. У зв’язку з тим, що власне страхування проводиться, якщо страхувальник має певний інтерес в об’єкті страхування, то і перестрахування можливе тільки в плані справді існуючого інтересу страховика. Це пояснюється тим, що сам він при прийнятті ризику покладає на себе відповідальність. Саме в цьому у нього і є страховий інтерес, який і піддається процедурі перестрахування.
 3. Відшкодування збитків. Цей принцип виражається в тому, що страховик, виплативши страхувальнику страхове відшкодування, покладає на перестрахувальника обов’язок сплати часткового відшкодування, яке знаходиться в пропорції до його частці участі в ризику.

Перестрахування в Україні

З 2005 року ринок перестрахування в нашій країні почав нарешті показувати позитивну динаміку приросту внесків. В основному це зростання було пов’язане з розвитком певних галузей внутрішнього ринку (наприклад, страхування автокаско).

Але вітчизняні компанії істотно відстають від своїх зарубіжних колег (їх ринкова частка стрімко зростає на світовому ринку). Спостерігається тенденція до того, що наші перестрахувальники поступово починають втрачати свій ринок.

Це було обумовлено і тим, що під час кризи перестрахувальники нашої держави проводили відмову від вітчизняної перестрахувального захисту на користь зарубіжної. 

Види договорів перестрахування

Існують наступні форми:

 1. Кількісне перестрахування – при ньому один страховий ризик ділиться на частини.
 2. Якісне перестрахування – при ньому страховик навмисно проводить розширення операцій, в яких є підвищений вид небезпек, а ризики перестрахування за такими операціями передаються вже перестрахувальникам.
 3. Факультативне перестрахування – воно проводиться індивідуально. В даному випадку на страховика можуть покладатись будь-які зобов’язання перед страховиком з перестрахування ризиків. Договір факультативного перестрахування надає своїм учасникам повну свободу. Недоліком такого перестрахування виступає те, що при виникненні страхового випадку ризик по ньому може не перестрахуватися.
 4. Облігаторне перестрахування – це перестрахування, яке визначається договірним, обов’язковим характером. Облігаторний договір перестрахування укладається на невизначений час. Є і право його розірвання за взаємною повідомленні сторін. Умови такого договору повинні бути чітко і точно сформульовані. При ньому відбувається передача значної частини страхового портфеля страховику.
 5. Активне перестрахування – іноземні ризики приймаються для того, щоб покрити або продати страхові гарантії.
 6. Пасивне перестрахування – власні ризики передаються закордонним перестраховикам або купуються страхові гарантії.
 7. Пропорційне перестрахування – і страхова премія, і відповідальність розділяються між перестрахувальником і перестраховиком пропорційно до їхніх часток.
 8. Непропорційне перестрахування – на відміну від пропорційного його сутність в тому, що між суб’єктами поділяються лише збитки в залежності від їх величини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?