Новини світу кредитування та банківських послуг.

Внутрішній аудит – новий механізм контролю в компанії

Внутрішній аудит давно став невід’ємною складовою більшості успішних державних, громадських і комерційних організацій у всіх розвинених країнах світу. Для України внутрішній аудит досить нова практика, яка ще не отримала широкого розповсюдження. Але збільшення динаміки розвитку бізнесу породжує нові ризики. І сьогодні для їх мінімізації необхідно використовувати всі сучасні механізми контролю, одним з яких є внутрішній аудит.

Особливості міжнародного, державного та галузевого аудиту

Експерти Інституту внутрішніх аудиторів України відзначили, що ефективна система внутрішнього аудиту будується на основі Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту (International Standards for the Professional Practice of Internalauditing), які розробляються міжнародною професійною організацією "Інститут внутрішніх аудиторів". Дані стандарти об’єднують найбільш ефективні міжнародні практики, будучи, свого роду, керівництвом, як для державних, так і комерційних структур щодо створення та управління системами внутрішнього аудиту. Сьогодні існує український переклад практичних рекомендацій для внутрішніх аудиторів щодо застосування основних положень міжнародної професійної практики внутрішнього аудиту.

clip_image002

В Україні питанню внутрішнього аудиту слід приділити більше уваги. У 2011 році Інститут внутрішніх аудиторів України брав участь у розробці проекту закону України № 11338 "Про внутрішній аудит". Його метою якраз було створення державної системи внутрішнього аудиту, що відповідає міжнародним стандартам. Але Закон так і не був прийнятий. Таким чином, на державному рівні досі не встановлені загальні стандарти внутрішнього аудиту для приватних компаній, державних органів і підприємств.

Через відсутність державної підтримки говорити про єдиний рівень розвитку даної сфери в масштабах країни не доводиться. Сьогодні ефективність внутрішнього аудиту насамперед залежить від ініціатив та практик, які склались в самих компаніях, особливо якщо мова йде про міжнародні корпорації.

Що повинен знати внутрішній аудитор про підходи, методи і стратегії у своїй роботі

Окрім стандартів внутрішнього аудиту, також існує кодекс етики (Code of Ethics) – звід моральних норм і правил, якими повинен керуватися внутрішній аудитор у своїй роботі. Як зазначила Тетяни Лебединець, ці два документи (стандарти і кодекс) містять всі необхідні практичні рекомендації та стандарти діяльності внутрішнього аудитора, а також організації внутрішнього аудиту, як у приватному, так і в державному секторі.

Основними принципами, за словами експерта, є, перш за все, чесність, незалежність та неупередженість аудитора при проведенні перевірок та здійсненні контролю. Вкрай важливим фактором також є компетентність аудитора. Кожна сфера діяльності має свою специфіку, і якість внутрішнього аудиту залежить від того, наскільки добре аудитор знайомий з особливостями функціонування галузі в цілому і в кожній окремій компанії.

Найбільш часті помилки у сфері внутрішнього аудиту

Для України актуальний низький попит на професійні послуги внутрішнього аудиту. Це можна назвати упущенням самих власників компаній. Крім того, багато хто з них в силу різних обставин часто не зацікавлені в об’єктивних результатах аудиту. Така ситуація в Україні повинна з часом кардинально змінитись.

Важливо розуміти, що сучасний внутрішній аудит – це не тільки аналіз бухгалтерської звітності та внутрішній фінансовий контроль, а й комплексна діяльність, спрямована на систематичний контроль абсолютно всіх аспектів функціонування компанії. Іншими словами внутрішній аудитор повинен сприймати компанію як процес, і контролювати його з метою оптимізації. В Україні ж внутрішній аудит спрямований скоріше на вирішення проблем, ніж на їх запобігання.

На думку фахівців, найбільш частими помилками, через які внутрішній аудит не справляється зі своїми функціями, є:

  • недотримання міжнародних стандартів внутрішнього аудиту;
  • низький рівень професіоналізму самих аудиторів;
  • проблеми з незалежністю експертизи.

Рекомендації по оптимізації роботи внутрішніх аудиторів

clip_image003

За словами експертів, перш за все необхідно підвищувати рівень професіоналізму як самих внутрішніх аудиторів, так і рівень знань по даній сфері керівників компанії. Часто саме через нерозуміння специфіки внутрішнього аудиту власниками або менеджментом компанії, ефективність контролю процесів значно знижується, що призводить до різних негативних наслідків. На державному рівні також необхідно взяти ситуацію під контроль і прийняти необхідні закони.

Внутрішній аудит в оновленій Україні

Підвищення якості внутрішнього аудиту безпосередньо залежить від створення прозорого бізнес клімату і детінізація економіки. За відповідних умов попит на дані послуги буде постійно підвищуватись, так як прозорість бізнес-процесів компанії стане більш вигідна. У цьому відношенні велика роль держави, як механізму здатного встановити єдині стандарти, обов’язкові для застосування, як приватними, так і державними організаціями. А майбутні реформи в свою чергу повинні грунтуватись на адаптації найбільш ефективних міжнародних практик у сфері внутрішнього аудиту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?