Новини світу кредитування та банківських послуг.

Учасники відносин при банківської гарантії

Відносини учасників, за яких забезпечується банківська гарантія, зазвичай відбуваються між банком-гарантом, бенефіціаром і принципалом.

Що собою представляє кожен з учасників, і які зобов’язання він несе?

Банк-гарант являє собою банк, який видає гарантія, виходить, що він приймає на себе зобов’язання, якщо наступають обставини, описані в гарантії. У гарантійному договорі вказується, що необхідно здійснити платіж позначеному особі. Крім банків гарантію може видавати і страхова компанія.

Принципалом називають те обличчя, яке просить про надання банківської гарантії, зазвичай його називають ще позичальником.

Бенефіціар – це особа, яка може отримати на вимогу або за обставинами платіж від банку-гаранта.

Часто замість терміну гарантія вживається слово порука. Загальне для них те, що і гарантія, і поручительство мають зобов’язання гаранта та поручителя, в яких йдеться про виплату грошової компенсації, якщо боржник не виконує свої зобов’язання.

Сама ж банківська гарантія – це свого роду угода, за участю зазвичай одного боку, а саме гаранта. На банківську операцію не впливають правовідносини між бенефіціаром і боржником. Виходить, що банківська гарантія є письмовим зобов’язанням гаранта про виплату грошових коштів на вимогу бенефіціара, тільки за умови зазначеному в зобов’язаннях. Банк-гарант може дати письмове зобов’язання для принципала про виплату бенефіціару грошової суми, обумовленої в гарантії.

При складанні банківської гарантії, в ній має бути така інформація, яка дозволить бенефіціару точно переконатися в наступному:

– Суб’єкт, якому видана гарантія, має повне на це право, що підтверджує його ліцензія;

– Особа, яка присутня при складанні зобов’язань і підписує документ, має юридичне право на дані дії.

З цього випливає, що бенефіціар має повне право ознайомитися з ліцензією гаранта, або до гарантії також буде представлена ​​завірена копія такої ліцензії.

В даний момент банківські гарантії стали популярними як серед самих клієнтів банку, так і серед банків безпосередньо. Це може uchastniki_otnosheniy_pri_bankovskoy_garantii-300x225бути викликане наступним:

1) Висока надійність гарантії;

2) Гарантії можна швидко реалізувати.

Банку дуже зручний такий вид діяльності, тому як він приносить хороший дохід і при цьому відсутня необхідність відволікання будь-яких коштів з обороту . Кошти не потрібно буде відволікати взагалі або це буде відстрочено в часі.

У банківській практиці оформлення гарантії проходить за такими етапами. Перше – це надання позичальником предгарантійного листи в банк-кредитор. У такому листі міститься відповідь банку-гаранта на забезпечення повернення кредиту даним позичальником. Друге – це розгляд і прийняття кредитним комітетом рішення, яке дозволяє використовувати гарантії даного банку-гаранта. Останній етап – це отримання результату на запит низки документів, таких як копії ліцензії банку, його балансу, оригіналу гарантії та копії аудиторського висновку.

Банківські гарантії можуть бути декількох видів. Від виду умов сплати грошової суми бенефіціару гарантія може бути умовною або безумовною. У разі умовної гарантії гарант повинен виплатити суму по першому ж письмову вимогу бенефіціара. А при другому виді гарантії гарант теж повинен зробити подібний платіж, але вже не тільки на письмову вимогу, а й за наявності документів, які доводять або підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань.

Звичайна банківська гарантія характеризується терміновістю та безвідкличної. Це означає, що гарант не може в односторонньому порядку відмовитися від прийнятих раніше на себе зобов’язань. Такі випадки настання відзивних гарантій зустрічаються вкрай рідко.

Також гарантії можна розділити на забезпечені і незабезпечені. Перший вид гарантії увазі наявність застави майна або іншого способу забезпечення, а протилежна гарантія являє собою звичайне письмове зобов’язання банку.

Банківська гарантія, яку можна віднести до підтвердженої, являє собою гарантію повністю або у більшій частині підтверджена іншим банком, який потім буде нести відповідальність перед бенефіціаром.

Гарантія, при видачі якій можуть брати участь відразу кілька банків, називають синдикованій гарантією банку. При такій гарантії банки діють через основний банк-гарант. Зазвичай такі гарантії мають місце при угодах, де зустрічаються кілька банків відразу.

Гарантії також можна розділити на контргарантії і прямі гарантії. При прямій гарантії банк-гарант приймає на себе зобов’язання перед бенефіціаром. Контргарантія ж застосовується при нагоді, коли банк на вимогу принципала вимагає видачі гарантії від іншого банку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?