Новини світу кредитування та банківських послуг.

У чому полягає відповідальність за ПОРУЧИТЕЛЬСТВО та як її уникнути?

Банки пропонують більш привабливі умови кредитування при наявності поручителів. Погоджуючись стати поручителями по кредиту своїх родичів і знайомих, більшість людей вважають це простою формальністю.

Багато до кінця не розуміють, в чому полягає їх роль, і чи несуть вони якусь відповідальність за поручительство по кредиту.

ВИЗНАЧЕННЯ

Поручитель – це фізична особа або організація, які відповідають перед банком за оплату позичальником платежів за кредитним договором. Зобов’язання поручителя оформляються у вигляді договору поруки, який укладається між ним і банком-кредитором.


КОЛИ НАСТУПАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність поручителя починається з моменту, зазначеного в договорі. У договорі поруки можна також вказати зобов’язання, яке виникне в майбутній момент часу.

У договорі поруки може бути зазначено два варіанти відповідальності:

  • солідарна, коли поручитель відповідає за зобов’язаннями нарівні з позичальником. У цьому випадку поручитель зобов’язаний оплачувати кредит навіть при незначних простроченнях;
  • субсидіарна, коли відповідальність виникає, тільки якщо позичальник об’єктивно не може оплачувати свій кредит.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ

ОПЛАТА ПЛАТЕЖІВ

Як правило, договором поруки передбачається солідарна відповідальність.

В цьому випадку якщо позичальник перестав оплачувати свою позику або оплачує щомісячні платежі в повному обсязі і з перебоями, поручитель несе повну відповідальність перед кредитною організацією поряд з боржником. Субсидіарна відповідальність у договорах поруки зустрічається дуже рідко.

Поручитель, як і сам позичальник, несе відповідальність за повернення всієї заборгованості за кредитом, з урахуванням відсотків, пені, штрафів, судових витрат та інших можливих витрат кредитора, передбачених кредитним договором.

Якщо за однією кредитною угодою кілька поручителів, то вони відповідають перед банком за повернення кредиту солідарно, і кожен з них несе відповідальність у повному обсязі.

РЕПУТАЦІЯ

Оскільки поручитель несе відповідальність за повернення позики нарівні з позичальником, то й інформація по оплаті цього кредиту потрапляє в його кредитну історію.

Якщо позичальник затримує платежі або перестає оплачувати кредит, це також одразу негативно відбивається на якості кредитної історії поручителя.

В цьому випадку у поручителя будуть проблеми з отриманням позики в банку, навіть якщо кредитна історія за його власними кредитами ідеальна.

ОБМЕЖЕННЯ НА ОТРИМАННЯ ІНШИХ ПОЗИК

При розрахунку кредитного ліміту банк враховує щомісячні виплати за наявними у потенційного позичальника банківськими кредитами і поручительствами за такими виплатами за інших позичальників.

Максимальна розрахункова сума щомісячного платежу за бажаним кредиту буде визначатися за вирахуванням виплат за позиками, за якими дані поручительства.

Тому, погоджуючись на поручительство, треба мати на увазі, що поки цей кредит не буде погашений, поручитель, можливо, сам не зможе отримати кредит в бажаному розмірі.

ЯК УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТЕРМІН ДАВНОСТІ

Згідно з Цивільним кодексом відповідальність поручителя по кредиту діє тільки протягом терміну, зазначеного в договорі поруки.

Нюанси:

  • У договорі не зазначено точний термін. Порука припиняється, якщо банк не звернеться до суду з позовом на поручителя протягом року з часу настання терміну оплати.
  • Термін оплати також не вказано виразно. Порука припиняється, якщо банк не зажадає повернення заборгованості через суд протягом двох років з моменту підписання договору поручительства.
  • За рішенням суду теж діє термін позовної давності. Виконавчі листи за рішеннями суду та судовими наказам дійсні до пред’явлення тільки три роки.
  • Варто зазначити, що відповідно до ЦК порука перестане діяти, якщо кредит буде переведений на іншу людину, а поручитель не погодиться відповідати за нового позичальника.
  • Зокрема, в разі смерті позичальника, відповідальність по кредиту переходить до спадкоємців, а, значить, відповідальність поручителя припиняється. Банки в цьому випадку або намагаються перекласти відповідальність на поручителя, або пропонують підписати новий договір поруки, представляючи це простою формальністю.

ВІДСУТНІСТЬ МАЙНА І ДОХОДІВ

Якщо позичальник і поручитель добровільно не виконують вимогу банку про оплату кредиту, він звертається з позовом до суду.

Судове рішення про стягнення позичкової заборгованості по кредиту направляється в службу виконання судових рішень. Судовий виконавець здійснює пошук доходів і робить опис майна кожного боржника, в тому числі поручителя.

Якщо у боржника немає офіційних доходів і майна, на яке можна звернути стягнення згідно із законом, судовий пристав і банк ніяк не зможуть вимагати оплату кредиту.

Цим часто користуються боржниками, оформляючи своє майно на близьких і звільняючись з роботи.

ВИПЛАТА АЛІМЕНТІВ

На заробітну плату та інші доходи боржника звертається стягнення до повної оплати заборгованості за виконавчими документами. Загальна сума відрахувань за всіма виконавчими документами не може перевищувати 50% зарплати та інших доходів.

Але є можливість знизити цю суму, якщо боржник виплачує аліменти на утримання:

  • неповнолітніх дітей,
  • непрацездатних батьків
  • дружини.

У цьому випадку максимальний розмір не зможе перевищувати 70% доходу. Оформивши всілякі види аліментів, можна зменшити суму, що спрямовується на оплату кредиту за виконавчим листом.

НЕДІЄЗДАТНІСТЬ

Боржник може уникнути відповідальності, якщо йому вдасться довести свою недієздатність або обмежену дієздатність.

В цьому випадку його права і інтереси представляє законний представник, а він сам звільняється від відповідальності.

ПРАВА ПОДРУЖЖЯ

Не можна звернути стягнення на майно боржника, придбане під час спільного проживання з чоловіком або дружиною.

Зрозуміло, повинні бути документи, що підтверджують спільне володіння майном.

ЯК ПОВЕРНУТИ ГРОШІ

Якщо поручитель брав участь в оплаті кредиту, він може стягнути з позичальника всю сплачену суму.

До нього в цьому випадку переходять права кредитора та навіть права заставоотримувача в обсязі сплачених коштів. Він може вимагати від позичальника сплатити відсотки на цю суму і відшкодувати інші збитки, пов’язані з цим кредитом.

Часто поручителями стають, так як хочеться підтримати або просто незручно відмовити близьким або знайомим, які звертаються з таким проханням.

Все ж перш ніж підписати договір поручительства, слід ще раз зважити, наскільки ви впевнені в людині, за якого готові поручитися, і чи не перешкодить це отримати в майбутньому кредит на свої потреби.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?