Новини світу кредитування та банківських послуг.

Страхування кредитів

Очевидно, що такі банківські операції як кредитування супроводжується великим ризиком неповернення зайнятих коштів. Цей момент викликає необхідність наявності ефективної, грамотної системи управління банківськими кредитними ризиками. У цьому зв’язку в даний час дуже велика увага приділяється страхуванню, а саме страхування застави, який належить кредитоотримувачу рухомого майна (автокредитування) або нерухомого майна (іпотечний кредит); страхуванню комерційних кредитів; страхування життя і здоров’я кредитоотримувача; страхуванню від ризиків, що виникають при використанні кредитних карт.

Тобто страхування кредитів являє собою сукупність різних видів страхування, які передбачають відшкодування страховою компанією кредитору коштів у разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитом та (або) сплату відсотків за користування кредитом. Таким чином, страхування спрямоване на усунення або зменшення кредитного ризику та на захист інтересів кредитора в ситуаціях неплатоспроможності позичальника або неповернення ним боргу з інших причин.

Розрізняють два види страхування банківського кредиту:

strahovanie_kreditov-300x271– Страхування непогашення суми кредиту;

– Страхування відповідальності кредитоотримувача за непогашення суми кредиту.

Страхувальником у першому випадку виступає кредитор (банк), а об’єктом страхування виступає відповідальність перед кредитором позичальників (і фізичних та юридичних осіб) за своєчасне і в повному обсязі згідно з умовами договору погашення кредитів, а також процентної ставки за користування кредитом протягом терміну, зазначеного в договорі страхування.

У разі другого виду страхування договір страхування укладається з одного боку страховою компанією, а з іншого боку – кредитоотримувача. У даному випадку об’єктом страхування є відповідальність боржника перед кредитором (банком), який видав кошти в кредит, за погашення кредиту (або кредиту і відсотків по кредиту) в повному обсязі та в зазначений у договорі кредитування термін.

Договори, що стосуються страхування життя і здоров’я кредитоотримувача полягають у випадку видачі кредиту фізичним особам, де страхувальником виступає сам клієнт банку. Підвидом такого страхування є страхування здоров’я і життя власників пластикових карт, наприклад, кредитних або овердрафтних.

Страхування ризику неповернення компанією-постачальником коштів по відвантаженому компанії-покупцеві на умовах відстрочення платежу товару – предмет договору страхування комерційних (або торговельних) кредитів.

На сьогоднішній день основна проблема кредитного страхування полягає в тому, що банківська система в державі більш розвинена, ніж система страхування. Але, так як операції кредитування для банків є основним джерелом прибутку, пов’язані з цим послуги страхових компаній актуальні і мають тенденцію росту. У той же час якість активів пов’язане з різними ризиками підприємницької діяльності, тому передача частини таких ризиків страховику сприяє більш високому рівню надійності боржника, приводячи до зниження для банку рівня кредитного ризику і до поліпшення якості банківських активів.

На жаль, страхові компанії Росії ще економічно не готові на належному рівні надавати послуги страхування банківських ризиків. В даний час загальний капітал страхових компаній становить близько 5 млрд. доларів США, сумарний капітал банків більше 30 млрд. дол доларів США. Тому, при такій несумірності сум страхові компанії не в змозі забезпечити попередження ризиків банківської системи. Крім того, на сьогоднішній день страхові компанії не мають належного рівня організації. Так, для більшості російських страхових компаній скорингові послуги або перебувають на початковому рівні свого розвитку або зовсім не представлені, що, безумовно, призводить до недооцінки ризику кредитування, а, значить, і до недобору премій по страхуванню і, в результаті – до високого рівня збитковості проектів.

Найпроблемніше напрямок кредитного страхування – страхування ризиків за споживчими кредитами. Переважна кількість страхових компаній констатують в таких випадках збитковість, що, перш за все, пов’язано з нестачею скорингових систем, помилок в андеррайтингу (процес прийняття страхових ризиків) і шахрайством ряду кредитоотримувачів.

Різні моделі скорингових систем дозволяють провести оцінку рівня ризиків кредитів, що видаються фізичним особам.

У той же час у випадку іпотечних кредитів поширеним стає вимога обов’язкового страхування майна тільки у страховиків, які акредитовані даним банком. Майбутньому кредитоотримувачу в кращому випадку пропонують на вибір кілька страхових компаній, акредитованих банком, а в гіршому випадку – всього одна, з якою він повинен укласти страховий договір. Чітких критеріїв відбору страхових компаній банками немає, що зменшує на ринку конкуренцію і в підсумку ущемляє інтереси, як страхових компаній, так і клієнтів банку.
Таким чином, в даний час кредитне страхування знаходиться на етапі становлення і для ефективного розвитку потребує більш тісній співпраці банківської і страхової систем.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?