Новини світу кредитування та банківських послуг.

Страховий стаж для призначення пенсії: з яких періодів складається?

Розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу. Які періоди діяльності входять до страхового стажу.

Оскільки багато досі плутають страховий стаж з трудовим, першим ділом внесемо ясність у це питання.

Під трудовим стажем звичайно розуміють весь період трудової діяльності людини. Страховий стаж – це період, за який щомісяця оплачувалися страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, не нижче мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок, як відомо, обчислюється виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Максимальний дохід, на який може бути нарахований страховий внесок – 17 прожиткових мінімумів для працездатних. Тобто навіть якщо людина працювала, але страхові виплати не здійснювалися або здійснювалися не в повному обсязі (менше мінімального) Це період не враховуватиметься при розрахунку стажу для призначення пенсії.

З 1 січня 2004 року, з моменту набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для призначення пенсії значення має виключно страховий стаж.

До 1 січня 2004 року враховується весь трудовий стаж, підтверджений відповідними документами. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж є трудова книжка. У разі відсутності в ній записів, для підтвердження стажу приймаються довідки, витяги з наказів, письмові трудові договори, відомості про заробітну плату і навіть показання свідків.

Крім безпосередньо трудової діяльності до страхового стажу можуть входити й інші періоди. Поговоримо про це докладніше.

Проходження військової служби

Військова служба зараховувалася до стажу для призначення пенсії до 1 січня 2004р. відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» (П.В ч.3 ст. 56 цього Закону).

Після 1 січня 2004 року період проходження військової служби також входить до пенсійного стажу. Згідно п.8 ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Таким чином, служба в армії входить до стажу для призначення пенсії як за період до 1 січня 2004 року, так і після.

Догляд за дитиною

До 1 січня 2004 року, відповідно все з тим же Законом «Про пенсійне забезпечення» (П.Ж ч.3 ст. 56) час догляду непрацюючої матері за малолітньою дитиною, але не довше ніж до досягнення дитиною 3-х років включалося в трудовий стаж для призначення пенсії.

Що ж стосується працюючих мам, то відповідно до частини 3 статті 181 Кодексу законів про працю відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальності.

Тобто до 1 січня 2004 року особи, які йшли у відпустку по догляду за дитиною з робочого місця могли розраховувати на зарахування в стаж як відпустки по догляду до 3-х років, так і до 6-ти років (за медичним висновком). Непрацюючим матерям враховувався тільки відпустка по догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку.

З 1 січня 2004 року всі, хто отримував соціальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (а після її скасування отримує допомогу при народженні дитини) підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, відповідно цей період включається до страхового стажу. Страхові внески в даному випадку перераховує держава, в мінімальному розмірі. Догляд за дитиною до 6-ти років за медичними показаннями до страхового стажу не входить.

Навчання

До 1 січня 2004 року, навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі входило в трудовий стаж на підставі п.д частини 3 статті 56 Закону « Про пенсійне забезпечення ».

З 1 січня 2004 р загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням підлягають лише особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства). Навчання у вищих і середніх спеціальних закладах до страхового стажу після 1 січня 2004 р не входить.

Догляд за інвалідом, дитиною-інвалідом, престарілим

Відповідно до П.Е ч. 3 ст. 56 Закону «Про пенсійне забезпечення» до 1 січня 2004 року в трудовий стаж входив час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Після 1 січня 2004 року, згідно ст. 11 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» обов’язковому пенсійному страхуванню підлягає один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80 – річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства. Відповідно ці періоди включаються до страхового стажу, страхові внески перераховує держава в мінімальному розмірі.

Добровільне страхування

З 1 січня 2004 року, відповідно до ст. 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи, які досягли 16-річного віку і які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на підставі договору про добровільну участь.

Страховий внесок в такому випадку оплачується відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Джерело:
Простоправо

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?