Новини світу кредитування та банківських послуг.

Що таке позика і чим вона відрізняється від кредиту

Передача грошових та інших цінностей однієї особи іншій може мати кілька назв: кредит, позика, позичка. Що таке позика? Це передача власності однієї особи іншій для безоплатного тимчасового користування на умовах повернення. Безоплатність користування увазі дружні відносини сторін та аналогічне хазяйському (кредитора) відношення користувача до речі. При поверненні власності договір позички припиняється.

В даний час – це кошти кредитора, які надаються на умовах терміновості, зворотності, платності, забезпеченості та цільового використання; угода, що нагадує в деякому розумінні оренду: власник власності змінюється лише на час, поверненню підлягає саме узята у користування річ, а не її аналог і не її компенсація у вигляді грошової вартості; обов’язкова орендна плата або відсоток – відсутній, на відміну від кредиту, хоча це і не виключено.

Позика визначається, як вид позики, що надається в грошовій або натуральній формі на певний час і часто – зі сплатою відсотків. Сторонами-учасниками, тобто, кредитором і позичальником, можуть бути фізособи і організації. Фізичні особи керуються договором позики, а організації –article440 договором позики.

Банківська, або позика під заставу – одна з особливо поширених форм кредитних відносин, яка являє собою вид кредитування, який характеризується невисоким ризиком. На неї можуть розраховувати підприємства з юридичним статусом.

Позика капіталу призначена для збільшення капіталу і надається на основі чіткого бізнес-плану без заставного майна; може бути отримана на виробничі потреби та досягнення фінансового результату; спрямована на розширення і інвестиції у виробництво, отримання прибутку. Позиковий капітал – це інструмент для отримання прибутку, який регулює рух коштів з одних сфер виробництва в інші, більш прибуткові, і цей рух безперервно.

Позика грошей представляє рух грошей, виключаючи їх зростання, і використовується для залучення грошей у вклади і депозити, під кредитування юридичних і фізичних осіб. Це кредити на споживчі потреби без мети збагачення і прибутку. Надання даного виду позики вимагає повноцінного та ліквідного майна під заставу. Після залучення коштів кредитор видає їх позичальнику, але під більший відсоток, в чому і полягає його прибуток, або маржа.

В умовах позики його предметом не можуть бути унікальні речі, і передача майна здійснюється не у тимчасове користування, як в кредиті, а в тимчасову власність. Особливістю позики є можливість повернення, як оригіналу, так і аналогічної їй речі за вартістю, якістю та іншими характеристиками. Обов’язкова оплата за користування позикою не передбачається. Договір позики є безоплатним та вибудовується на добровільних засадах.

Під кредитом розуміється вид відносин між сторонами, при яких здійснюється передача коштів на певний період часу, і їх атрибутами є об’єкт, суб’єкт і позичковий відсоток. Відмінність кредиту від позики – співпраця з посередником. Вартість кредиту включає: процентну ставку, комісії (за зобов’язання, управління), страхову премію, різні збори.

У банківській справі кредит має кілька значень

  • грошові кошти, надані на умовах платності і зворотності під процент;
  • кошти в грошовій або товарній формі, часто у вигляді короткострокового кредиту підприємствам для поповнення обігових коштів;
  • в науково-економічному значенні ця угода на умовах терміновості, платності і зворотності.

В даний час звичайному позичальникові у банку можна оформити такі види позики: довірчу, споживчу, корпоративну, на невідкладні потреби.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?