Новини світу кредитування та банківських послуг.

Що станеться з кредитом, якщо в банк ввели тимчасову адміністрацію або почали процес ліквідації?

Хто може стати новим кредитором? У яких випадках борг можуть анулювати, і в яких – може змінитись хід погашення боргу?

Насамперед, слід зазначити, що введення тимчасової адміністрації в банку і можлива подальша ліквідація банку не означає автоматичне припинення зобов’язань позичальника за кредитним договором.

При ліквідації банку мова взагалі не йде про так званий «нульовий варіант», коли кредити прощаються, а депозити не повертаються.

clip_image001Процес ліквідації банку передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням / продажем в процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь фінансових установ (банків і небанківських фінансових установ – факторингових компаній, юридичних осіб, які мають право надавати кредити, окрім кредитних спілок). Серед активів банку на користь нових кредиторів відчужуються і кредитні зобов’язання.

Між проблемним банком і новим кредитором укладається договір про передачу активів проблемного банку, в результаті якого до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Ст. 516 Цивільного кодексу України передбачає, що заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором. Таким чином, без згоди боржника відбувається поступка права вимоги по кредиту і новий кредитор, як сторона кредитного договору має право вживати всіх необхідних заходів для стягнення заборгованості.

Однак існують випадки, в яких може змінитись хід погашення боргу. Правда, слід пам’ятати, що кредитний договір це двосторонній документ, тобто погоджена дія двох сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За взаємною згодою сторін (позичальник і новий кредитор) можуть укласти договір про внесення змін до кредитного договору, по зміні процентної ставки, терміну і графіка погашення кредитної заборгованості і т.п.

Позичальникам проблемного банку, як і непроблемних банків, необхідно підтримувати постійний зв’язок з банком, здійснювати погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами. У разі виникнення фінансових труднощів домовлятись з банком і пам’ятати, що стягнення штрафних санкцій за прострочення сплати кредиту та відсотків – право, а не обов’язок банку. Саме від кредитної історії позичальника та динаміки погашення кредиту позичальником залежить, скористається банк цим правом чи ні.

Позичальник, як і банк-кредитор повинен бути зацікавлений у добровільному та своєчасному погашенні кредитної заборгованості, оскільки в результаті примусового стягнення сума заборгованості за кредитом і відсотками збільшується на штрафні санкції, судові витрати, виконавчий збір і т.д., які стягуються з позичальника.

Тимчасову адміністрацію вводить Фонд гарантування вкладів, після того як НБУ визнає банк неплатоспроможним. Тимчасова адміністрація вводиться на 3 або на 6 місяців і за цей період вивчаються активи банку, складаються списки боржників. Після чого шукає інвесторів, банки-партнери, через які можна буде здійснювати платежі.

У найгіршому випадку, якщо пошуки інвестора не увінчалися успіхом, банк ліквідують. При цьому позичальники повинні повертати кредити. Під час адміністрації можна домовитись про реструктуризацію (зміна умов договору, пов’язаними з фін.трудностямі позичальника), однак найчастіше адміністратор неохоче йде на канікули, так як необхідно виконувати зобов’язання з повернення вкладів.

Анулювати борг можна лише за схемою кредит – депозит (депозит перекладається на кредитний рахунок), причому дана схема може бути використана для взаємозаліку між позичальником і вкладником банку.

Пули кредитів зі значними термінами погашення передаються на обслуговування в інші банки, які беруть участь у поверненні депозитів населенню, такі банки-агенти Фонду гарантування можуть пропонувати позичальникам пільгові умови погашення.

Позичальник повідомляється про зміну кредитора, підписується додаткова угода та обслуговування боргу триває в рамках колишніх параметрів або ж за зміненими, у разі реструктуризації боргу. У кожному разі анулювання боргу не передбачено.

У кожному разі, при введенні тимчасової адміністрації рекомендуємо позичальникам особисто прийти в банк, щоб дізнатися назву банку, який прийматиме кредитні платежі, нові реквізити та способи оплати по кредиту, і, як і колись, платити кредит за графіком.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?