Новини світу кредитування та банківських послуг.

Що робити, якщо до вас прийшли з обшуком?

Радить адвокат, керівник практики кримінального права ЮФ Constructive Lawyers Ганна Литвин:

Обшук проводиться з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Що необхідно знати до початку проведення обшуку?

Підставою для проведення обшуку, є виключно рішення слідчого судді (далі визначення). На підставі визначення обшук може проводитися тільки один раз. Заборонено проводити слідчі дії – обшук в нічний час (з 22 до 6 годин), за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення або втечі підозрюваного. Перед початком обшуку Ви вправі вимагати від посадових осіб, які прибули для проведення даної слідчої дії їх посвідчення. Важливо, щоб Ви не тільки прочитали які відомості вказані в них, bigа й записали прізвища, імена, по батькові, посаду, ким і коли видавалося посвідчення. Перед початком обшуку Вам повинно бути пред’явлено визначення та надана його копія. При ознайомленні з визначенням про проведення обшуку Вам слід звернути увагу на дату винесення ухвали, тому що термін дії його не може перевищувати одного місяця з моменту проголошення. Якщо термін визначення закінчився – обшук проводити не мають права.

У визначенні обов’язково має бути зазначено, кому доручено проведення обшуку. Обшук має проводитись слідчим або прокурором, прізвища, яких вказані в ухвалі суду. Якщо відсутній уповноважений судом на проведення обшуку прокурор або слідчий, Ви вправі вимагати письмове доручення на проведення обшуку іншій особі. У визначенні суду повинні бути зазначені, які речі, документи або особи, для виявлення яких проводитися обшук. Обшук має проводитись в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Не дивуйтеся якщо при обшуку прокурор або слідчий прийме рішення про проведення обшуку осіб, які знаходяться у житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони приховують при собі предмети або документи, що мають значення для кримінального провадження. При цьому, в будь-якому випадку, обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Як правильно діяти при проведенні обшуку?

Після перевірки повноважень осіб прибули для проведення обшуку, підстав до проведення обшуку, переходимо до самої процедури обшуку. Слідчий або прокурор проводить обшук зобов’язаний роз’яснити права та обов’язки всіх учасників слідчої дії. Попередити всіх осіб, які беруть участь в обшуку про нерозголошення відомостей, які стали відомі під час проведення слідчої дії. Особа що проводить обшук, повинен запропонувати Вам видати зазначені в ухвалі суду: предмети, документи, цінності або вказати місце, де переховується злочинець. Особи, в присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Як правило, всі заяви ігноруються особою проводять обшук, але Ваше право наполягати про внесення до протоколу всіх заяв.

Обшук проводиться з обов’язковою участю понятих. Як правило, це далеко не «незацікавлені» особи. Поняті зазвичай приходять разом зі слідчим або прокурором, але Ви вправі вимагати запросити інших понятих. За рішенням слідчого, прокурора для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник, фахівець, особи, чиї права і законні інтереси можуть бути обмежені або порушені й інші учасники кримінального провадження. Слідчий або прокурор при обшуку мають право проводити вимірювання, фотографування, звуко-або відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшукуваного житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки і зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, що мають значення для кримінального провадження.

Під час обшуку Ви повинні контролювати, що б всі особи, які беруть участь у проведенні обшуку знаходилися у Вашому полі зору. Ви повинні відразу повідомити всім учасникам слідчої дії про те, що ніякого вільного ходіння по приміщенню не повинно бути, всі учасники знаходяться в одній кімнаті і в подальшому переходять в інші кімнати або приміщення. Для чого це необхідно? Для того, що б виключити можливість підкласти Вам будь-які речові докази.

З початку обшуку і до його закінчення обов’язково ведеться протокол обшуку, в якому вказується: дата проведення обшуку, час початку і закінчення обшуку, П.І.Б. (Слідчого або прокурора), посада, найменування органу проводить досудове слідство, номер Єдиного реєстру досудових розслідувань і дата реєстрації, учасники обшуку (П.І.Б., рік народження, місце проживання, посада), підстава до обшуку, вказуються обшукувати приміщення і опис вилученого. Після складання протоколу, він зачитується в слух. Перед тим як Вам дадуть підписати протокол обшуку, ви повинні уважно його прочитати і, за наявності порушень при проведенні слідчої дії, Ви повинні їх письмово викласти в протоколі. Після підписання протоколу всіма учасниками, Вам повинні обов’язково вручити копію протоколу, про що ви ставите підпис. Пам’ятайте, що для цілей кримінального провадження, всього про що не зазначено в протоколі обшуку – не відбувалося. Тому намагайтеся занести в протокол всю інформацію, яку вважаєте важливою.

Вилучені речові докази повинні бути належним чином упаковані і опечатані. Спосіб упаковки повинен забезпечувати неможливість підміни або зміни змісту без порушення їх цілісності та забезпечити збереження вилучених речових доказів від пошкоджень, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення. На речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані через громіздкість або з інших причин, прикріплюється бирка способом, який унеможливлює її зняття, заміну або пошкодження. На упаковці (бирці) проставляються підписи осіб, які брали участь у процесуальному дії і вказується інформація про вміст упаковки, найменування проведеного слідчої дії, дата її проведення та номер кримінального провадження.

Крім вилучених речових доказів, які мають відношення до кримінального провадження, можуть вилучатися предмети вилучені законом з обігу, такі предмети вважаються тимчасово вилученим майном. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час обшуку і тимчасового вилучення майна зобов’язана скласти відповідний протокол. Але на практиці слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа веде один протокол обшуку.

Запам’ятайте ці 7 простих, але важливих завдань:

  1. Перевірити повноваження посадових осіб.

  2. Вивчити визначення слідчого судді (дата, уповноважені особи, мета обшуку).

  3. Контролювати дії, пересування, учасників слідчої дії.

  4. Підписати всі бирки на упаковці з вилученими речовими доказами.

  5. Вимагати внесення до протоколу обшуку Ваших заяв.

  6. Контролювати над часом проведення обшуку (заборона проведення в період з 22 до 6 годин).

  7. Уважно перевірити протокол обшуку перед його підписанням і внести до нього всі необхідні зауваження.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?