Новини світу кредитування та банківських послуг.

Права споживача на відмову від кредиту та дострокове повернення.

Право споживача відмовитися від кредиту

Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин. Протягом цього терміну починається з моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору.

Відкликання згоди оформлюється письмовим повідомленням, яке споживач зобов’язаний подати особисто або через уповноваженого представника або надіслати кредитодавцю до закінчення 14-денного терміну.

З відкликанням згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту споживач повинен одночасно повернути кредитодавцю кошти або товари, одержані за договором. Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.


Платити будь-які інші збори у зв’язку з відкликанням згоди споживач не зобов’язаний.

Кредитор зобов’язаний повернути споживачеві кошти, сплачені ним за договором про надання споживчого кредиту, але не пізніше, ніж протягом семи днів. За кожний день затримки повернення споживачу коштів, сплачених ним згідно з договором про надання споживчого кредиту понад установлений строк (сім днів), споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка від суми, що підлягає поверненню кредитодавцем.

Право відкликання згоди не застосовується щодо:

  • споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;
  • споживчих кредитів на придбання житла;
  • споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.

Право дострокового повернення

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат.

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитор зобов’язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов’язань споживача у бік їх зменшення.

Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує відсотки за користування кредитом і вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням і погашенням кредиту за період фактичного користування ним.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю також забороняється встановлювати споживачу будь-яку додаткову плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає сплату споживачем будь-якої додаткової плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

У разі реалізації споживачем своїх прав, передбачених статтями 8 і 10 Закону «Про захист прав споживача», ці права діють і стосовно кредитодавця, що надав йому споживчий кредит для придбання продукції. Кредитор в такому випадку зобов’язаний повернути споживачеві суму вже здійснених ним виплат при розірванні договору купівлі-продажу (виконання роботи, надання послуги) або здійснити відповідне коригування кредитних зобов’язань споживача.

Джерело: Prostopravo.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?