Новини світу кредитування та банківських послуг.

Права споживача кредитних послуг – право на інформацію, вимоги до договорів.

Сьогодні познайомимо читачів з правами споживача, у разі укладення ним кредитного договору. Яка інформація повинна бути надана споживачеві до укладення кредитного договору, в якій формі і на яких умовах можливе надання споживчого кредиту, які умови кредитного договору є нікчемними, а також чи може споживач передумати і відмовитися від кредиту і в які терміни.

Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитор надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов’язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, передбачених договором, а споживач зобов’язується повернути їх разом з нарахованими відсотками (ч. 1 статті 11 Закону «Про захист прав споживача»).


Право на інформацію

Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитор зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

особі і місцезнаходження кредитодавця;

кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б) форми його забезпечення;

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача;

г) тип процентної ставки;

г) суму, на яку кредит може бути виданий;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з отриманням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту ;

е) термін, на який кредит може бути одержаний;

е) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

і) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

й) переваги і недоліки пропонованих схем кредитування.

Згідно п.4 ст.23 Закону «Про захист прав споживача» відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця тягне за собою відповідальність у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде обов’язковий облік доходів і витрат – в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Форма і істотні умови договору

Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов’язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

Споживач не зобов’язаний сплачувати кредитодавцю будь-які збори, відсотки комісії або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені в договорі.

Кредитодавцю забороняється встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою, є нікчемною.

У договорі про надання споживчого кредиту повинні бути вказані:

 • сума кредиту;
 • детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з отриманням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту;
 • дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту;
 • право дострокового повернення кредиту;
 • річна процентна ставка по кредиту
 • умови дострокового розірвання договору;
 • інші умови, визначені законодавством.

Забороняється будь-яким способом ускладнювати прочитання споживачем тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту, зазначеного в договорі про надання споживчого кредиту або у додатку до такого договору, в тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим, ніж кегль шрифту основного тексту, злиттям кольору шрифту з кольором фону .

Несправедливі умови кредитного договору

До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення Закону про захист прав споживача про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими:

 • для надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми кредиту чи використати її повністю або частково для розміщення на депозит, або викупу цінних паперів або інших фінансових інструментів, крім випадків, коли споживач одержує за таким депозитом, такими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами таку ж або більшу відсоткову ставку, ніж ставка за його кредитом;
 • споживач зобов’язаний під час укладання договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою, визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладення такого договору вимагається законодавством та / або коли витрати за таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача;
 • передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки;
 • встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки.

Несправедливі умови договору можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.

 

Джерело: Prostopravo.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?