Новини світу кредитування та банківських послуг.

Подали на розлучення: що з кредитом?

Якщо сімейні стосунки не склались, і справа дійшла до розлучення, вчорашньому подружжю належить не тільки офіційно розірвати відносини, а й поділити між собою майно і фінансові зобов’язання. На чиї плечі в цьому випадку лягає сплата іпотечного кредиту?
Хоча рішення про придбання сімейного гніздечка в кредит пара приймає разом, підпис під кредитним договором ставить хтось один. Чи означає це, що в разі розлучення, виконувати кредитні зобов’язання повинен тільки офіційний позичальник?
Начальник Юридичного управління ОА «ОТП Банк»

Факт розірвання шлюбу не впливає на кредитні правовідносини, в т.ч. на іпотеку. Оплачує кредит особа, яка зазначена в кредитному договорі як позичальник. При неможливості погашення кредиту позичальником, банк починає стягнення на майно, яке є забезпеченням по кредиту (іпотека, авто і т.д.). При недостатності заставного майна для закриття заборгованості, банк має право розпочати стягнення на будь-яке інше майно, яке знаходитися у власності позичальника або фінансового поручителя (за наявності).

Начальник відділу кредитних продуктів в UniCreditBank

Якщо один з подружжя є поручителем по кредиту, то він зобов’язаний буде виконувати всі взяті на себе зобов’язання згідно з договором поручительства. Зобов’язання поручителя прирівнюються до зобов’язань позичальника і в разі виникнення прострочення по кредиту, банк звертатиметься до поручителя з метою стягнення заборгованості.

Директор юридичного департаменту ПАТ «Кредобанк»
Згідно ч. 3 ст. 61 Сімейного кодексу України, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Отже, за загальним правилом майно, набуте подружжям в кредит, є спільною власністю подружжя.
Також ст. 70 СК України передбачено, що у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
У відповідності зі ст.
65 СК України, згідно з якою договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї.

Це означає, що дружина та чоловік незалежно від припинення шлюбу мають рівні права та обов’язки щодо спільно нажитого в шлюбі майна, оскільки розірвання шлюбу не звільняє подружжя від зобов’язань за кредитом.
Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в п. П. 23, 24 постанови від 21 грудня 2007 року N 11 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя", вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з’ясовувати джерело і час його придбання.
До складу майна, що підлягає розділу, включається загальне майно подружжя, наявне у нього при розгляді справи, і те, що знаходиться у третіх осіб.
При поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї (ч. 4 ст. 65 СК України).
Таким чином, в результаті придбання подружжям нерухомого майна в кредит боргові зобов’язання перед позикодавцем несуть як чоловік, так і дружина, а не тільки той з подружжя, хто підписав кредитний договір.

Начальник Управління пасивних, активних і карткових продуктів в банці «Надра»
Відповідно до українського законодавства, майно, нажите подружжям у шлюбі, є їх спільною сумісною власністю, в тому числі майно, придбане в кредит. Згідно ст. 70 Сімейного кодексу України, в разі розподілу спільної власності сімейної пари частки майна подружжя є рівними, якщо інше не передбачено додатковими домовленостями чи шлюбним договором.
Тому права та боргові зобов’язання перед банком-кредитором на спільне майно мають в рівній мірі і чоловік, і дружина, а не тільки той з пари, хто підписав кредитний договір.

Щоб вирішити питання розподілу власності, придбаної в іпотеку, колишньому подружжю необхідно прийти до спільного рішення самостійно, в іншому випадку розділ кредитного майна та боргових зобов’язань вирішуватиметься в судовому порядку. Згідно загальної судової практиці, борги розподіляються пропорційно присуджених часткам у спільному майні.
Але якщо подружжя, розриваючи шлюб і розділяючи майно, не хочуть бути сторонами за договором застави, ними може бути прийнято інше, альтернативне рішення – про продаж майна і поверненню кредиту банку.
Продаж житлового приміщення, яке виступало запорукою по іпотеці, повинен здійснюватись за згодою сторін і під контролем банку-кредитора.
Банк-кредитор здійснює контроль за своєчасністю та повнотою виконання умов, встановлених відповідним кредитним договором. У разі якщо один із співвласників майна відмовляється виконувати умови кредитного договору, банк-кредитор має право здійснити захист своїх інтересів відповідно до чинного українського законодавства.

Джерело: www.banki.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?