Новини світу кредитування та банківських послуг.

Овердрафт і овердрафтне кредитування: як отримати овердрафтний кредит?

Як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці, які мають у банку розрахунковий рахунок, можуть оформити овердрафтне кредит (овердрафт). У чому ж суть овердрафту?

За допомогою овердрафту можна покрити розрив в платіжному обороті. Іншими словами, якщо на розрахунковому рахунку для здійснення поточного платежу недостатньо власних фінансів, то контрагенту (підряднику, постачальнику) проводиться перерахування грошових коштів шляхом використання відкритого ліміту овердрафтного кредиту.

Це можна продемонструвати на наступному прикладі.

Нехай на ранок залишок коштів на розрахунковому рахунку деякого підприємства складає 5 000 рублів. Підприємство підписало угоду з банком щодо відкриття ліміту овердрафтного кредиту на суму 500 000 рублів. Використовуючи систему Банк-Клієнт (або паперовий носій), підприємство в банк направляє платіжне доручення на суму 50000 рублів. Згідно зазначеній сумі контрагенту перераховуються кошти, в тому числі і за рахунок відкритого овердрафтного ліміту. Таким чином, виходячи з умов заданої нами ситуації, заборгованість по овердрафтному кредитом становить 45 000 рублів, вільний же ліміт овердрафтного кредиту – 455 000 рублів.

Коли на розрахунковий рахунок підприємства протягом дня надходять кошти (наприклад, внесення готівки, перерахування від контрагента), заборгованість по овердрафту за результатами операційного дня банку зменшується на який надійшов суму грошових коштів, вільний ліміт овердрафту відновлюється.

overdraft_kreditovanieБанк бере на себе функцію контролю цільового використання позикових коштів. Овердрафт забезпечує оплату за поточними платежами підприємства: наприклад, виплату заробітної плати, перерахування податків, внесків і зборів, оплату оренди, передоплату постачальникам, погашення поточної кредиторської заборгованості, передоплату підрядникам. У разі простроченої заборгованості по податках, не допускається погашення кредитів і позик за рахунок овердрафтного кредиту. У таких випадках також неприпустима за рахунок овердрафтного кредитування купівля необоротних активів.

Якщо у випадку заборгованості по овердрафтному кредитом, підприємству потрібно провести погашення позики або кредиту, то в межах поточного банківського операційного дня вимагаються платежі здійснюються за рахунок внесених готівкових коштів; коштів, що надійшли на рахунок від контрагента або за рахунок коштів перерахованих з іншого розрахункового рахунку даного підприємства . Всі перераховані розрахунки можуть бути проведені в межах одного банківського операційного дня.

Овердрафтне кредит, як правило, надається без основного майнової застави, під обороти по розрахунковому рахунку і оформлене поручительство власників і керівника підприємства. У ролі поручителів можуть також виступити треті особи, наприклад, взаємопов’язані підприємства.

На оформлення та отримання овердрафтного кредиту підприємство може розраховувати тільки, якщо у нього немає негативної кредитної історії, прострочених перед бюджетом, а також перед іншими контрагентами платежів. Перед прийняттям рішення про видачу овердрафту здійснюють перевірку ділової репутації та фінансового стану підприємства, а також взаємопов’язаних осіб. Крім того, необхідна наявність оборотів по розрахунковому рахунку не менше трьох місяців. Хоча остання вимога неоднозначно і визначається кредитною політикою конкретного банку. Іноді з метою залучення значущого важливого клієнта комерційні банки беруть до уваги обороти по розрахункових рахунках даного підприємства не в своєму, а в інших банках. Банк цікавиться величиною, структурою і регулярністю оборотів по розрахунковому рахунку позичальника.

Розраховуючи ліміт овердрафту, обороти підприємства по розрахунковому рахунку за конкретний період очищаються від кредитів, позик, повернень. Розрахунковий ліміт овердрафту – це частка від очищеного обороту підприємства. Розмір частки в першу чергу залежить від обсягу виручки, регулярно надходить на рахунки даного підприємства. Як правило, частка становить 15-40% від обороту по виручці підприємства.

При наданні овердрафтного кредиту генеральну угоду відкривають строком 180 днів і більше. У межах генеральної угоди укладаються угоди щодо овердрафтного кредиту на строк до 30 днів. Угода може бути розірвана позичальником достроково в разі, якщо відбулося повне погашення заборгованості. Для цього позичальник направляє необхідне повідомлення в банк. Комісія за відкриття овердрафтного кредиту встановлюється позичальникові банком. Комісія необхідно сплатити до першого перерахування фінансів за овердрафтом. Овердрафт – дуже економічний вид кредитування, так як відсотки нараховують лише на залишок заборгованості овердрафтного кредиту, що припадають на кінець операційного банківського дня. Залишок заборгованості на кінець дня автоматично коректується на суму надходжень коштів на розрахунковий рахунок підприємства. Відсотки підприємство сплачує за рахунок власних в останній день дії овердрафтного угоди.

Прострочена заборгованість за овердрафтом не припустима. Також не допускається пролонгація генеральних угод про овердрафт. Овердрафт надають в одній валюті (частіше в рублях), одночасно діє лише одна угода про овердрафт за даним позичальнику в одному банку. Виняток становлять «експортні овердрафти», про яких розповімо в іншій статті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?