Новини світу кредитування та банківських послуг.

Особливості кредитування інвестиційних проектів

Інвестиційне кредитування припускає довгострокове використання кредитних ресурсів.

Інвестиційне кредитування характеризується наявністю нового або існуючого фінансованого проекту, на реалізацію або модернізацію, розвиток якого власне і спрямовуються кредитні ресурси, залучені організацією-позичальником. Банк-інвестор при цьому фактично бере на себе частину ризиків, які пов’язані з реалізацією проекту, що фінансується. Результат рішення про видачу кредиту залежить в цьому випадку від прогнозованої, передбачуваної від реалізації проекту прибутку. Таким чином, банк враховує поточний фінансовий стан свого потенційного позичальника, величину прибутку, динаміку зростання показників бізнесу, стабільність, кредитоспроможність і платоспроможність позичальника, а також суть самого інвестиційного проекту. Особлива увага приділяється прогнозованого результату.

Залучення довгострокових ресурсів не зменшує ліміт суми кредитування для поповнення обігових коштів. Тобто підприємство-позичальник може проводити роздільне фінансування поточних та інвестиційних цілей.

Інвестиційне кредитування поділяють на власне інвестиційне кредитування, фінансування будівельних проектів і проектне фінансування.

invest_proekt-300x200Інвестиційне кредитування полягає у «вливанні» в підприємство довгострокових грошей, що зближує його з довгостроковим кредитуванням. Це менш ризиковане напрямок, так як в розрахунок приймаються фактичні, а не прогнозовані показники діяльності підприємства за певний період. В основному під зазначений напрямок підходить оновлення основних фондів, переоснащення, придбання додаткового обладнання, розширення автопарку, придбання ще одного магазину, офісу та інші аналогічні варіанти розширення поточної діяльності організації. Іншими словами, підприємство продовжує свій рух у звичному для нього напрямку або у разі відкриття нового напряму, організація має повну впевненість, що зможе покрити всі ризики одержуваної від поточної діяльності прибутком.

Проектне фінансування являє собою сферу кредитування, в якій частина ризиків по фінансуванню проекту приймає на себе банк-кредитор, так як мова в даному випадку йде про принципово новому проекті, і розрахунок його окупності проводиться в залежності від очікуваної вигоди при реалізації проекту. Підприємство в цьому випадку припускає розраховуватися за кредитом з банком-кредитором за рахунок отриманого доходу від реалізації проекту. В якості прикладів проектного фінансування можна привести нові самоокупні напрямки бізнесу даного підприємства, створення нового підприємства або нового виробництва. Цікаво, що банк-кредитор навіть може стати прямим інвестором нового підприємства, тобто провести капіталовкладення безпосередньо в статутний капітал нового підприємства, звичайно, у випадку, якщо є гарантована упевненість в отриманні доходів від своїх інвестицій.

Фінансування будівельних проектів полягає в наданні кредитів на будівництво житлових, виробничих або комерційних об’єктів. Банк, як правило, береться за фінансування будівельного проекту в разі наявності готового пакету необхідної вихідної дозвільної документації для здійснення будівельно-монтажних робіт, оформленого земельної ділянки (наявність документа, що підтверджує право власності або довгострокової оренди) та проектно-кошторисної документації. Таким чином, фінансування банку залучають на стадії інвестування реалізації проекту. У разі даного напрямку вимога до частки вкладення позичальником у здійснення проекту власних коштів дуже високі. При розгляді проекту проводять розрахунок економічного ефекту від передбачуваного використання споруджуваних об’єктів, тобто, чи передбачається здача їх в оренду або вони будуть в майбутньому реалізовані.

Кредитування інвестиційних проектів вимагає від позичальника наявність чіткого бізнес-плану, техніко-економічного обгрунтування, контрактів, згідно з якими буде здійснюватися поставка майна, реалізація необхідних робіт.

Позичальник або в деяких випадках підприємство-поручитель повинен володіти стійким фінансовим становищем, бути здатним до своєчасного погашення кредиту, що надається.
Фінансування проекту банк не приймає на себе на всі сто відсотків. Він вимагає обов’язкової частки вкладення (від 20 до 50% від загальної вартості проекту) власних коштів позичальником.
Інвестиційне кредитування в обов’язковому порядку вимагає наявність забезпечення. Це означає те, що банк надає кредити під ліквідну заставу.

Ймовірність отримання кредиту підвищується в разі розгляду проекту, наданого досвідченим в реалізації аналогічних проектів ініціатором.

Обов’язково проводиться аналіз афілійованих, тобто взаємопов’язаних з позичальником підприємств.

Базові умови інвестиційного кредитування відрізняються від умов короткострокових кредитів:
– Готовністю вкласти власні кошти в даний проект;
– Щомісячним погашенням відсотків;

– Строками кредиту (до семи, а в деяких випадках і до десяти років), особливо у випадку реалізації позичальником проекту з державною підтримкою;

– Графік погашення заборгованості по кредиту узгоджується з кредитоотримувачем і визначається, насамперед, параметрами фінансованого проекту;

– Необхідністю заставного забезпечення;

– Можливістю отримання кредиту, як в рублях, так і в іноземній валюті;

– Можливістю надання кредиту на фінансування раніше понесених витрат або для рефінансування наявної в даний момент заборгованості перед іншими кредиторами.

Для залучення короткострокових кредитів з перспективою подальшої пролонгації з метою здійснення фінансування довгострокових проектів, підприємство-позичальник має ризик надалі або зовсім не отримати кредит на таких же умовах, або отримати відмову у видачі наступного кредиту.

Якщо ж мети підприємства відповідають приваблюваним інвестиціям за якістю та термінами, позичальник гарантовано отримує незмінні умови кредитування на весь період реалізації свого проекту (за винятком форс-мажорних обставин). Крім того, в порівнянні з короткостроковими кредитними договорами, позичальник має вигоду у зв’язку зі зниженням витрат по оформленню застави за довгостроковими кредитними договорами. При довгостроковому інвестиційному кредитуванні також знижено рівень організаційних витрат, трудових і тимчасових витрат на збір документації, яка вимагається для оформлення та пролонгації короткострокових кредитів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?