Новини світу кредитування та банківських послуг.

Лізингові платежі: порядок розрахунку.

Під лізинговими платежами розуміють кінцеву суму, яку за надані послуги лізингу виплачує лізингодавцю лізингоодержувач.

Складемо загальну характеристику лізингових платежів.

До складу лізингового платежу входять:

1.) Амортизація майна за весь термін дії лізингового договору;

2.) Компенсація в сторону лізингодавця за використані позикові кошти;

3.) Комісійну винагороду, або просто «комісія»;

4.) Оплата додатково наданих лізингодавцем послуг;

5.) Вартість викуповується майна (якщо в лізинговому договорі передбачається викуп).

lizingovie_platezhi-300x200Можливі періоди виплати лізингового платежу:

1.) Щорічно;

2.) Щоквартально;

3.) Щомісяця;

4.) Щотижня;

5.) В певні числа місяця, позначені в договорі.

Можлива форма лізингових платежів:

1.) Грошова;

2.) Компенсаційна (тобто здійснювана послугами або продукцією);

3.) Змішана.

Можливий розмір лізингових платежів:

1.) Рівними частками;

2.) Платежі, що зменшуються;

3.) Збільшуються платежі.

Методи нарахування лізингових платежів:

1. Фіксована сума. Цей метод нарахування лізингових платежів полягає в тому, що протягом усього періоду дії договору загальна сума лізингових платежів нараховується рівними частками;

2. Мінімальний платіж. У загальну суму лізингових платежів входить амортизація; оплата кредитних коштів, використовуваних лізингодавцем; комісійну винагороду; оплата додатково наданих лізингодавцем послуг і т.д.

3. Авансовий метод. Лізингоодержувач на першому етапі проводить виплату лізингодавцю у вигляді авансу певної грошової суми, яку при подальшому розрахунку лізингових платежів віднімають із загальної суми платежів.

Приклад розрахунку лізингових платежів:

1. Амортизаційні відрахування (далі, АТ)

,

де

– Норма амортизаційних відрахувань, яку визначають при прийнятті об’єкта на баланс (термін експлуатації об’єкта – основний визначальний розмір фактор);

БС – власне, предмет лізингової угоди, балансова вартість об’єкта.

2. Компенсаційне винагорода (компенсація) лізингодавцю за використані кредитні кошти

,

де

ПК – плата за кредит;

КС – кредитні кошти, які використовувалися на покупку об’єкта лізингу.

,

де

– Плата за кредитні кошти в році n,

і-залишкова вартість об’єкта лізингового договору відповідно на початок і кінець року.

D – частка позикових коштів, що припадають на загальну вартість об’єкта лізингу.

3. Комісія (К) розраховують від балансової вартості об’єкта (БС) або від середньорічної залишкової вартості об’єкта (ОС).

,

де

– Комісійна винагорода в році n.

,

де

– Ставка у відсотках по комісії, яка розраховується відносно до визначеної бази.

4. Додаткові, надані лізингодавцем послуги (У)

, Що має на увазі суму витрат на оплату кожної з m наданих лізингодавцем лізингоодержувачу послуг.

5. Податок на додану вартість (ПДВ)

,

де

– Виторг від угоди в році n згідно лізинговим договором.

(Розрахунок наведений вище).

Шляхом підсумовування всіх вище наведених величин отримують загальну суму лізингових платежів. Далі розрахована сума розподіляється залежно від позначених лізинговим договором періодів оплати.

Розглянемо приклад розрахунку лізингових платежів.

Задамо початкові дані такими цифрами:

– БВ об’єкта: 100 млн. руб. (Отримується повністю за рахунок кредитних коштів),

– Термін експлуатації: 5 років,

– Термін договору: 3 роки,

– Ставка за кредитом: 15%

– Комісія лізингодавця: 10%

– Послуги лізингодавця: 600 тис. руб.

– Ставка ПДВ: 18%

Рік перший:

АТ = 100000000/5 років = 20000000;

ПК (плата за кредит):

ПК = 100 млн. + (100 млн. – 20 млн.). 15/100 = 27 тис. руб.

К (комісія):

К = (100 млн. +80 млн.). 10/100 = 18 млн. руб.

У (послуги):

У = 0,6 млн. / 3 року = 0,2 млн.

В (виручка), ПДВ:

В = 20 млн. + 27 млн. + 18 млн. + 200 тис. = 65,2 млн. крб.

65,2 млн.. 18/100 = 11,736 млн.

ЛП (сукупний лізинговий платіж за рік). Графік розподілу лізингових платежів щомісяця обумовлюється сторонами і вказується в лізинговому договорі.

ЛП = 20 млн. + 27 млн. + 18 млн. + 0,2 млн. + 11,736 млн. = 76,936 млн.

Рік другий:

АТ = 20 млн. руб.

ПК (плата за кредит) = 21 млн. руб.

К (комісія) = 14 млн. руб.

У (послуги) = 200000

В (виручка) = 55,2 млн. крб. ПДВ = 9,936 млн. руб.

ЛП = 65,136 млн. руб.

Рік третій:

АТ = 20 млн. руб.

ПК (плата за кредит) = 15 млн. руб.

К (комісія) = 10 млн. руб.

У (послуги) = 200000

В (виручка) = 45,2 млн. крб. ПДВ = 8,136 млн. руб.

ЛП = 53,336 млн. руб.

Також лізинговий договір може передбачати подальший викуп за залишковою вартістю об’єкта лізингу лізингоодержувачем. У цьому випадку лізингодавець і лізингоодержувач додатково укладають договір купівлі-продажу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?