Новини світу кредитування та банківських послуг.

Кредитний відділ банку

У кожній більш-менш великій організації є відділи. Кожен з них – кілька відокремлений від інших відділів світ, в якому дотримуються певних порядків, принципів. При цьому для ефективної роботи всієї організації необхідна злагодженість роботи всіх підрозділів. Не варто з’ясовувати який відділ важливий, а який ні. Всі підрозділи організації важливі, інакше б їх просто не було. Але можна серед відділів виділити ті, які відіграють першорядну роль і ті, які виконують завдання другорядної важливості.

Щодо кредитних організацій можна відразу сказати, що в них є кілька відділів, що визначають роботу всіх інших підрозділів. Це відділи:

– Розрахунково-касового обслуговування,

– Валютних операцій,

– Цінних паперів,

– Пластикових карток,

– Відділ кредитування.

Ці відділи визначають, наприклад, економічне становище даного банку; виконання показників бізнес-плану; конкурентоспроможність, тобто позицію даного банку на фінансовому ринку. Тому важливо, щоб робота кожного з перерахованих відділів була добре продумана і організована.

Розглянемо більш докладно роботу кредитного відділу на прикладі Ощадбанку РФ. Перш за все, згадаємо, що Ощадбанк – найстаріший представник банківських організацій країни, таким чином, принципи його роботи складалися роками. У сучасних умовах Ощадбанк – найвигідніший кредитор для позичальників, так як він пропонує найнижчі процентні ставки за кредитами, ніж у решти банків. Але це тягне за собою підвищений рівень вимог до потенційних позичальників, що в підсумку знаходить відображення на організації роботи кредитного відділу банку.
У кожному великому філії відділення Ощадбанку є відділ кредитування (кредити підрозділ). У роботі відділу можна виділити три етапи, пов’язаних з процедурою видачі кредиту:

1.) Етап оформлення заяви на видачу кредиту;

2.) Етап розгляду заявки на видачу кредиту та прийняття позитивного або негативного рішення з приводу надання позики;

3.) Етап підписання договору про кредит і видачі суми позики.

Кожен етап пов’язаний з роботою окремих співробітників.

1. Реалізація першого етапу, перш за все, пов’язана з роботою кредитних консультантів. Консультанти працюють з потенційними клієнтами банку в операційному залі або безпосередньо в кредитному відділі. В їх завдання входить допомогу потенційним позичальникам у виборі оптимального для даного клієнта варіанту програми кредитування, правильність заповнення необхідних документів, що переслідує мету проведення процесу подачі заявки якомога більш комфортно і швидко для обох сторін договору. Далі в процес включаються кредитні інспектори, в обов’язки яких входить оформлення або окремих видів кредиту, так і різних. Інспектор перевіряє пакет документів, наданий кредитоотримувачем; розраховує суму кредиту і його строк; встановлює необхідність забезпечення кредиту. Також інспектор з’ясовує платоспроможність позичальника, грунтуючись на наданих йому даних. За згодою кредитоотримувача інспектор робить запит в бюро кредитних історій для встановлення благонадійності позичальника.

2. Залежно від банку заяву на видачу кредиту може розглядатися досить довго – до 10 робочих днів банку. Ця процедура починається з kreditni-otdel_bankaоформлення кредитної справи кредитоотримувача, яке передають у службу безпеки. Співробітниками цього відділу надані позичальником документи та дані ретельно перевіряються на відповідність дійсності і справжність. Крім цього, перевіряється, чи не залучався чи позичальник або хтось із його родичів до кримінальної відповідальності. Після цього кредитну справу позичальника повертається кредитному інспекторові. А потім, після повного оформлення, надходить до начальника відділу кредитування на перевірку. Після цього секретар кредитного комітету включає кредитну справу позичальника в «реєстр справ на розгляд».

Кредитний комітет банку також включає представників (начальників або їх заступників) інших підрозділів: юридичного, економічного, відділу безпеки, відділу бухгалтерського обліку та керуючого відділенням. Якщо в кредитному відділі філії відділення немає представників перерахованих служб, то встановлюється певний порядок ухвалення рішення, але перш кредитну справу позичальника все одно обов’язково проходить усі передбачені інстанції. В результаті інспектор збирає справи всіх своїх клієнтів і представляє їх на комітеті.

3. У разі прийняття позитивного рішення про видачу кредиту інспектор повідомляє про це позичальнику, призначає дату видачі коштів по кредиту і починає підготовку необхідних для цього документів (кредитний договір, договір застави або поруки). Форми договорів повинні бути погоджені з юристами банку і підписані керівництвом.

Договір про кредит підписується двома сторонами в день видачі кредиту. Особиста присутність позичальника та поручителя обов’язково. Позичальник після ознайомлення, підписання та роздачі всіх примірників договору переходить в операційну касу банку для безпосереднього отримання позначеного в договорі кредиту. Договір кредиту набуває чинності з моменту його підписання, сам кредит отриманий. Таким чином, позичальникові залишається тільки справно його погашати. На цьому моменті робота кредитного інспектора не закінчується. Зібрані про позичальника дані він передає в бюро кредитних історій, після чого в його обов’язки входить здійснення контролю за своєчасністю погашення кредиту своїми клієнтами до закінчення терміну договору. Такі функції в крупних відділеннях можуть виконувати працівники відділу супроводу договорів кредитів.

Робота співробітників кредитного відділу банку вимагає відповідальності, уважності, вимогливості до позичальників, але ці якості вони повинні проявляти, використовувати в роботі непомітно для своїх клієнтів.
Процес отримання клієнтами кредитів повинен бути для них комфортним, залишити позитивне враження, зародити довірче до банку відношення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?