Новини світу кредитування та банківських послуг.

Кредитний портфель банку: що це?

Надання кредитів – одна з найбільш дохідних банківських операцій, яка забезпечує стабільність існування банку.
Свій кредитний портфель банк формує, здійснюючи видачу кредитів юридичним, а також фізичним особам.

Таким чином, можна запропонувати визначення поняття «кредитний портфель банку» як сукупність залишків заборгованостей по активних кредитних операціях на конкретну дату. Складовою частиною кредитного портфеля банку виступає клієнтський кредитний портфель, який є залишком заборгованості за банківськими кредитними операціями з юридичними та фізичними особами на конкретну дату.

Серед різноманітних класифікацій «кредитного портфеля» є класифікація, в якій виділяють валовий портфель і чистий.

kresitniy_portfel_bankaПід валовим кредитним портфелем увазі загальний обсяг кредитів, виданих банком на певну дату.

Чистий кредитний портфель розраховують відніманням з суми валового портфеля суми резервів, передбачених на покриття можливих збитків, пов’язаних з кредитними операціями.
Розрізняють такі види кредитних портфелів.

1.) «Ризик – нейтральний портфель», назва якого говорить про його відносно низьких показниках ризикованості. Хоча одночасно такий портфель має невисокі показники прибутковості;

2.) Ризикований портфель характеризується підвищеним рівнем прибутковості при високому рівні ризику.

Також виділяють оптимальний та збалансований кредитний портфель.
Оптимальний кредитний портфель своїм складом і структурою найбільш точно відповідає кредитну, маркетингову політику даного банку, стратегічного плану розвитку банку.

Збалансований кредитний портфель являє собою сукупність банківських кредитів і має структуру і фінансові характеристики, що лежать в межах вибору найбільш ефективного вирішення поєднання ризику і прибутковості.

Оптимальний і збалансований портфелі можуть не збігатися. Так, банк на деяких етапах свого існування, в силу обставин може проводити видачу кредитів, що забезпечують його меншою прибутковістю при більшому ризику, що, природно, ущербно для збалансованості кредитного портфеля. Як правило, банк так поступає для зміцнення своєї конкурентну позицію, щоб завоювати нові ніші на ринку, залучити до себе нових клієнтів і т.п.

Крім вище перерахованих розрізняють наступні види кредитних портфелів:

1.) Портфель кредитів, портфель валютних кредитів;

2.) Портфелі за кредитами для юридичних осіб («діловий кредитний портфель»), портфелі по кредитах для фізичних осіб («персональний кредитний портфель»), портфелі за кредитами для інших банків («міжбанківський портфель»);

3.) Кредитний портфель головного банку, кредитні портфелі філій.

Здійснення управління кредитним портфелем банку.
Система управління кредитним портфелем визначає фактичний стан клієнтського кредитного портфеля банку.

Система управління «кредитним портфелем» включає організацію банківської діяльності в процесі здійснення кредитування, мета якої попередити, мінімізувати кредитний ризик. Кінцеві цілі організації кредитної діяльності банку: отримання якомога більшого прибутку від реалізації активних операцій; підтримка стабільної, безпечної діяльності банку.
Організаційна структура управління «кредитним портфелем» грунтується на принципі розмежування компетенцій, тобто чіткому розподілі повноважень керівників різного рівня управління по здійсненню самого процесу кредитування, зміни умов кредитного договору відповідно, наприклад, з розміром кредиту, ступенем ризику.

Для вдалого управління «кредитним портфелем» велика увага приділяється розробці і проведенню кредитної політики. Стратегічними і тактичними аспектами кредитної політики банку займається центральний, або головний, офіс банку, а також Кредитний комітет банку у співпраці з кредитним департаментом.

У кожному банку створюється Кредитний комітет, який, як правило, очолює заступник Голови Правління, що здійснює кураторство кредитної діяльності банку. Повноваження та склад Кредитного комітету затверджує Правління та Голова Правління банку. Банк у відношенні своєї кредитної політики визначає глобальну мету і шляхи досягнення цієї мети: визначає коло бажаних одержувачів кредиту, вибирає пріоритетні напрямки кредитних вкладень, неприйнятні і прийнятні види активних банківських операцій.

Проводячи кредитні операції, банк зацікавлений не тільки в їх об’ємному зростанні, але і в підвищенні якості «кредитного портфеля». Для забезпечення ефективності управління кредитним портфелем необхідно проведення аналізу управління, засноване на різних кількісних і якісних характеристиках в цілому по банку і по структурних підрозділах банку.

З метою проведення кількісного аналізу вивчають в динаміці склад і структуру «кредитного портфеля» за наступними кількісними економічними критеріями протягом певного періоду (за кілька років, за квартал):

– Обсяг і структура кредитних вкладень за видовою ознакою;
– Терміни надання кредитів;

– Структура кредитних вкладень в залежності від груп кредітополучателей;

– Галузева приналежність;

– Своєчасність погашення кредитів;

– Ціна кредитування (рівень процентних ставок);

– Вид валюти кредитування.

За результатами такого аналізу виявляють переважні сфери для вкладень кредитів, а також тенденції розвитку, включаючи визначення зворотності і прибутковості кредитів. Важливе значення приділяють зіставленню прогнозованих з фактичними залишками заборгованості. Також фактичні залишки заборгованості зіставляють з встановленими банком лімітами кредитування та «кредитними стелями».

«Кредитними стелями» називають верхню межу загальної суми кредитів або приросту кредитів.

Після проведення кількісного аналізу здійснюють якісний аналіз кредитного портфеля. Тип кредитоотримувача і сфера його діяльності мають різну ступінь ризику в певних економічних умовах. Тому, в залежності від цілей та обсягу кредитування, види кредиту оцінюються по-різному, що обов’язково має бути враховано під час вивчення «кредитного портфеля банку». З цією метою використовують різні відносні показники, які розраховують за оборотом за конкретний період часу або за виведеним на певну дату залишку. Наприклад, розраховують відношення простроченої заборгованості до капіталу акціонерів, визначають питома вага проблемних кредитів у валовому клієнтському портфелі і так далі.

Якісна характеристика кредитного портфеля дозволяє оцінити, наскільки дотримуються принципи кредитування, ступінь ризику банківських кредитних операцій, перспективність ліквідності банку. Тому банки повинні тримати під постійним контролем стан свого кредитного портфеля.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?