Новини світу кредитування та банківських послуг.

Кредитний договір банку – на які умови звернути увагу?

Спробуємо послідовно розібратися з умовами кредитного договору банку і познайомимося з вмістом основних його пунктів.
У «шапці» кредитного договору подають інформацію про осіб, уповноважених підписати договір і, отже, здійснюють дану кредитну угоду.

Перший розділ договору про кредит називається «Предмет договору». У ньому міститься інформація про суму наданої позики, вказується термін і порядок надання кредиту. Так, наприклад, договір може містити графік видачі (погашення) кредиту, що містить певні дати, умови, в разі виконання яких, почнеться видача кредитних коштів (наприклад, після реєстрації іпотечного договору).

У разі встановлення періоду дії ліміту кредитної лінії, вказують початкову та кінцеву дати, суму ліміту в конкретному періоді. Зміна розміру цієї суми в порівнянні з попереднім або наступним періодом, свідчить про необхідність сплати частини позики (у випадку зниження ліміту) або про можливість отримати черговий транш (при збільшенні ліміту).
Умови надання позики обмовляються в другому розділі кредитного договору. Тут може міститися інформація про позиковому рахунку, вказуватися період завантаження кредиту з даного рахунка. Також розділ містить інформацію про комісії і терміни виплат. Комісії розрізняють одноразові (стягуються за видачу кредиту або за відкриття кредитної лінії) і постійні (як оплата за обслуговування позики), які підлягають оплаті одночасно з відсотками по кредиту.
Потім по тексту кредитного договору вказані важливі моменти такі як, наприклад, вимога оформлення забезпечення за договором кредиту, kreditniy_dogovor-300x200вимога про укладення до розрахункових і валютних рахунках угод про безакцептне списання фінансових коштів (якщо виникне ситуація простроченості зобов’язань по кредиту або в разі самостійного списання поточних платежів кредитним установою), вимога про надання договору про страхування.

У разі надання в договорі інформації про відкриття кредитної лінії часто вказують період доступності кредитних коштів. Банком чітко виділяється період часу, протягом якого позичальник може вибрати кредитні кошти.

Дуже важливим моментом кредитного договору є графік та дата остаточного погашення позики. Якщо позичальник порушує умови договору, банк карає позичальника за це шляхом нарахування штрафних санкцій. Банк також може зіпсувати такому позичальнику кредитну історію, після чого в подальшому, маючи бажання отримати новий кредит, позичальникові буде важче переконати новий банк або банк, з яким він уже укладав кредитний договір, у своїй благонадійності.
Дуже рідко банк йде на пролонгацію кредиту або зміна графіка його погашення.
Також досить важливим моментом договору є інформація про порядок нарахування і сплати комісій та відсотків.

У наступному розділі кредитного договору наводяться умови розрахунків, вказується черговість списання суми, що надійшла в рахунок погашення заборгованості за кредитом. Якщо є прострочена заборгованість, то в першу чергу погашаються штрафи та пені, потім прострочені відсотки та комісії, після цього термінові плати, відсотки та комісії, тільки потім прострочена сума основного боргу і, нарешті, термінова заборгованість по кредиту. Може бути й інша черговість списання сум, прийнята рішенням кредитного комітету банківської структури. Але такі заходи застосовуються при повній втраті бізнесу позичальником, відсутності джерел погашення кредиту, недостатності застави.

Наступний розділ договору – «Обов’язки і права кредитора». Тут наводиться важлива інформація про право банку регулювати процентну ставку за кредитом в односторонньому порядку. Нова процентна ставка набуває чинності лише після повідомлення про це кредитоотримувача. Якщо позичальник порушує свої зобов’язання за ному договором, за договором страхування застави, банк має право припинити видачу позичальникові кредитних коштів.

Розділ «Обов’язки і права позичальника» містить опис забезпечення за кредитом, яке надає кредитополучатель, а також умови страхування предмету застави.
Позичальник інформує банк про цілі взяття ним кредиту. Банк перевіряє інформацію, отриману від позичальника.

Протягом усього терміну дії кредитного договору банк має право вимагати, а позичальник зобов’язаний надавати банку необхідну документацію, за допомогою якої банк зможе отримувати інформацію про стан справ свого клієнта, а значить і контролювати ступінь ризику неповернення кредиту. Банк може вимагати у позичальника бухгалтерську звітність, довідки до розрахункових рахунках з обслуговуючих позичальника банків, внесені до статутних документів змін. Контролює протягом всього терміну дії кредитного договору фінансовий стан кредитоотримувача кредитний працівник даного банку. Він також періодично перевіряє наявність застави і робить аналіз зміни ліквідності предмета застави.

Позичальник може достроково погасити кредит. У цьому випадку банк має право вказати певні комісії, що нараховуються на суму достроково погашається частини позики.
Розділ «Інші умови» містить інформацію про порядок переуступки зобов’язань і прав за договором про кредит, інформацію про порядок повідомлення другої сторони договору, наприклад, про зміни реквізитів.

Розділ «Додаткові умови» може містити інформацію про зобов’язання кредитоотримувача, поручителів, інформацію про терміни надання довідок, розмір штрафів та комісії, які виникають при невиконанні кредитоотримувачем додаткових умов кредитного договору.

У кредитному договорі також вказуються умови, при яких банк має право вимагати дострокове погашення кредитної заборгованості.

Такими умовами можуть, наприклад, бути погіршення фінансового стану позичальника, порушення умов кредитного договору, договору застави чи поруки.

Кредитний договір, як правило, набуває чинності з моменту підписання.

Також бажаючим укласти кредитний договір треба знати, що форми кредитних договорів узгоджуються і затверджуються в банках, і вони рідко за бажанням позичальника підлягають коригуванню.

Щоб уникнути неприємностей під час періоду кредитування потрібно бути уважним при укладанні договору про кредит.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?