Новини світу кредитування та банківських послуг.

Кредитні організації

Визначення поняття кредитна організація дано  законом "Про банки і банківську діяльність" та відповідно до ст. 1 цього закону – це організація (юридична особа), мета діяльності якого отримання прибутку шляхом здійснення банківських операцій передбачених цим законом та на підставі дозволу ЦБ .

Цим же законом визначається, що кредитні організації в обов’язковому порядку проходять реєстрацію в ЦБ і можуть бути тільки двох видів:

 • 1. банки
 • 2. небанківські кредитні організації.

article471Банком надано право здійснювати весь спектр банківських операцій:

 • 1. залучення депозитів
 • 2. подальше розміщення вільних (залучених) коштів, але вже від свого імені
 • 3. відкриття та обслуговування поточних рахунків
 • 4. проведення розрахунків за дорученням клієнтів
 • 5. касове обслуговування
 • 6. інкасація коштів і боргових зобов’язань
 • 7. купівля-продаж валюти в безготівковій та готівковій формі
 • 8. відкриття рахунків (вкладів) у дорогоцінних металах
 • 9. здійснення грошових переказів без відкриття рахунку

Крім перерахованих вище видів операцій банк може здійснювати операції, кожна з яких підлягають обов’язковому ліцензуванню, а саме:

 • 1. Видача банківської гарантії (поручительство за третю особу)
 • 2. Факторинг (покупка права вимоги)
 • 3. Послуги з надання в оренду банківських сейфів
 • 4. Лізинг
 • 5. Консультаційні та інформаційні послуги

Даний перелік може варіюватися залежно від банку, головне, щоб його діяльність не суперечила чинному законодавству. На відміну від банків небанківські кредитні організації (НКО) мають право здійснювати лише окремі відиоперацій.

Законодавством визначено три види НКО:

 • 1. Розрахункові НКО
 • 2. Небанківська депозитно-кредитна організація (НДКО)

Згідно інструкції "Про банківські операції та інших угодах розрахункових НКО" НКО заборонено проводити наступні операції:

 • залучення вкладів
 • відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб
 • операції з валютою в готівковій формі
 • видача банківської гарантії

Так само існують деякі обмеження, наприклад, НКО має право відкривати та обслуговувати рахунки тільки юридичних осіб, а купівлю-продаж валюти тільки в безготівковій формі. Діяльність НДКО регламентується З "Про банки і банківську діяльність" та інструкціями ЦБ.

Згідно перерахованим вище нормативно-правовим актам НДКО в праві здійснювати наступні операції:

 • залучення депозитів
 • розміщення залучених коштів
 • купівля-продаж валюти, але тільки від свого імені і тільки в безготівковій формі
 • забезпечувати банківські гарантії

Всі інші види операцій здійснювати НДКО не мають права. Так само як банки, так і небанківські кредитні організації не мають права здійснювати торговельну, виробничу і страхову діяльність.

Чинним законодавством передбачена можливість зміни виду кредитної організації з небанківською організації на банк. До такої зміні вдаються, перш за все, ті НКО, у чиїх засновників, на момент реєстрації та отримання ліцензії, не вистачило коштів для формування статутного фонду, до розміру якого у ЦП особливі вимоги.

Для зміни статусу НКО подають до територіального відділення ЦБ повний перелік документів, як при процедурі ліцензування діяльності. Територіальне відділення ЦБ протягом п’яти днів розглядає заявку та надані документи і в разі відсутності зауважень передає в НацБ.

Термін розгляду заявки даної інстанцією зазвичай не перевищує 90 днів і в разі позитивного рішення кредитна організація отримує статус банку з усіма ліцензіями на проведення банківських операцій. Виняток становить тільки залучення вкладів юридичних і фізичних осіб, ліцензію на яке організація отримує лише після здійснення оплати відповідних податків і зборів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?