Новини світу кредитування та банківських послуг.

Кредитна лінія – спосіб надання кредиту

У банківській практиці сьогодні існують такі способи кредитування – це одноразове надання грошових коштів, кредитна лінія і овердрафт.

Кредитування з одноразовою видачею коштів характеризується простотою при наданні та подальшій організації самого процесу кредитування. При цьому видача всієї суми проводиться одноразово у межах розміру кредиту, який обумовлений в кредитному договорі. Відомо, що овердрафтне кредитування застосовується для усунення існуючих платіжних розривів, які можуть бути в ході фінансово-господарської діяльності в короткий період часу.

Кредитна лінія має ряд відмінностей від інших способів кредитування в наступному. Це полягає в самому способі надання кредиту, який полягає у видачі кредиту цілком, а не частинами. При кредитної лінії обидві сторони такої операції разом визначають суму і термін дії майбутньої лінії. Умова, яке є в кожному договорі кредитної лінії – це встановлення ліміту видачі, а також ліміту заборгованості.

Ліміт видачі являє собою допустимий розмір всієї суми наданих клієнту коштів. Такий ліміт показує ту суму кредиту, на яку може розраховувати позичальник за весь період користування такою кредитною лінією. Однак такий ліміт не показує той розмір кредиту, який може бути отриманий на даний момент.

Укладення кредитного договору за допомогою кредитної лінії можливе на таких підставах:

1) Існування необхідності отримання грошових коштів протягом тривалого часу;

2) Потреба постійно отримувати кошти з додаткових джерел у визначеному періоді;

3) Істотна економія як коштів, так і часу позичальника і банку на оформлення одного кредитного договору, а не кількох договорів.

За своїм типом кредитна лінія може бути відновлюваною, а може бути невідновлюваною. Відновлювана кредитна лінія характеризується наданням кредиту по частинах, відповідно до договору і необхідністю його отримання. Але все-таки для такого кредиту є і свій ліміт одноразової заборгованості. Також сума всіх виданих коштів не повинна перевищувати ліміт видачі.

Відновлювальною кредитною лінією краще скористатись підприємствам з сезонним характером виробництва, які мають витрати протягом kreditnaya_liniya-300x262тривалого періоду часу і без особливих надходжень прибутку.

При відновлюваній кредитній лінії умовою надання кредиту є відновлення ліміту заборгованості у разі погашення позичальником отриманого кредиту. Нові видачі кредиту будуть проводитись тільки в межах ліміту заборгованості, а також з урахуванням вже використаного ліміту видачі. За таких умов, грошові кошти видаються траншами, але це передбачає за собою проміжні терміни погашення. Все це призводить до того, що кредитор і позичальник одночасно встановлюють повний термін дії даної кредитної лінії та її проміжні періоди. Банк може продовжувати проміжні терміни у зв’язку з тим, яка буде оборотність кредитуємих цінностей. Якщо позичальникові у договорі прописуються конкретні терміни погашення, то повинні бути складені і графіки погашення для цього кредитного договору. Банк надає позичальнику суму кредиту, яка діятиме при відновлювальної кредитної лінії, вона ж у свою чергу дорівнює ліміту видачі. Банк може брати на себе зобов’язання видачі кредиту в межах ліміту одноразової заборгованості. У міру того, як відбувається освоєння кредитної лінії, зобов’язання банку починають знижуватись, а при повному погашенні кредиту відбувається відновлення всього ліміту заборгованості.

При відкритті кредитної лінії та підписанні кредитного договору особливу увагу слід звернути на питання про доцільність надання такого кредиту в потрібних розмірах, а також ефективного освоєння цього кредиту клієнтом і своєчасного його повернення. Кожен банк самостійно визначає і розраховує ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Переваги кредитної лінії:

– Це висока швидкість розрахунків;

– Це існування можливості погашення за весь період, а не тільки на певну дату;

– Це тривалість періоду користування кредитною лінією, яка не залежить від обмежень по терміну кредитування цілей, які пов’язані з пересуванням поточних активів;

– Це вибір валюти, в якій буде відкрита кредитна лінія.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?