Новини світу кредитування та банківських послуг.

Коли позичальник може розірвати кредитний договір?

Порядок зміни або розірвання договору передбачений главою 53 ст.ст.638-654 Цивільного кодексу України (ЦК України).

Виходячи з положень ч.1 ст.651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч.2 зазначеної статті Договір може бути розірваний або ж змінений за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення bigдоговору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. При цьому істотними є такі порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Тобто для застосування даної норми – потрібно звернутися до суду з відповідним позовом.

Крім розірвання в односторонньому порядку, є ще таке поняття, як одностороння відмова від договору у повному обсязі або частково, яке також застосовується, якщо це передбачено договором або законом. Відмова від договору застосовується у випадках, наприклад, відмови продавця передати проданий товар (ст.665 ЦК України), не передачі документів на товар у встановлений термін (ч.2 ст.666 ЦК); якщо товар переданий в асортименті, який не відповідає умовам договору купівлі-продажу (ч.1 ст.672 ЦК) і т.п.

Слід також зазначити, що в силу ст.654 ЦК України розірвання договору здійснюється в такій же формі, в якій був укладений договір, якщо інше не передбачено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
Що стосується безпосередньо кредитних відносин, то згідно ч.2 ст1056 ГК України Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це кредитора до встановленого договором строку його отримання, якщо інше не передбачено договором або законом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?