Новини світу кредитування та банківських послуг.

Хто заплатить податок на нерухомість в 2016 (за 2015 рік)?

Хто і в якому розмірі повинен буде заплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2016 році (за 2015 рік).

Фізичні особи-власники як житлової, так і нежитлової нерухомості в Україні, резиденти і нерезиденти, є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Однак є деякі винятки.

Так, не є об’єктами оподаткування взагалі:

 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету або місцевого бюджету і є неприбутковими;
 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом, в тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • гуртожитки;
 • житлова нерухомість, яка не придатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
 • об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які визначені відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
 • об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які здійснюють свою діяльність в малих архітектурних формах і на ринках;
 • будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо в сільськогосподарській діяльності;
 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що знаходяться у власності громадських організацій інвалідів і їх підприємств;
 • об’єкти нерухомості, що знаходяться у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, і використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями благодійні заклади (притулки, інтернати, лікарні і т .п.), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та / або господарська діяльність;
 • будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, використовуються для надання освітніх послуг.

Крім того, база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податків, зменшується:

а) для квартири / квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частин (у разі одночасного перебування у власності платника податків квартири / квартир та житлового будинку / будинків, в тому числі їх частин), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожен базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

Пільги по податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 • об’єкт / об’єкти оподаткування, якщо площа такого / таких об’єкта / об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
 • об’єкти оподаткування використовуються їх власниками з метою отримання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Ставки податку для об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування (зональності) і типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, який не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Податкові повідомлення-рішення про сплату суми податку і відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податків контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

За нововведення об’єкту житлової та чи нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податків мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних по: об’єктам житлової та / або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податків;розміру загальної площі об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податків; права на користування пільгою щодо сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів і даними, підтвердженими платником податків на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податків здійснює перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Джерело: Prostopravo.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?