Новини світу кредитування та банківських послуг.

Факторинг – підтримка малого та середнього бізнесу.

Як часто зараз можна почути, що стабільний економічний розвиток країни знаходиться в руках малого та середнього бізнесу. Для таких секторів економіки, як, наприклад, агропромисловий, ця форма діяльності мало не єдино оптимальна і перспективна. У зв’язку з цим представникам малого та середнього бізнесу виявляється різнобічна підтримка з боку держави та фінансово-кредитних інститутів. Так, істотного розширення і збільшення оборотів даних форм бізнесу сприяють послуги факторингу, які надають банки або ж спеціалізовані фактор-компанії.

Факторинг – це одна з форм фінансування оборотних коштів постачальника. Послуга ця короткострокового характеру, тобто вона призначена для забезпечення фінансами поточної діяльності фірми, організації. Полягає дана послуга в тому, що постачальник поступається заборгованість своїх дебіторів (покупців) на користь інтересів факторингової компанії, яка в обмін на це надає фінансові ресурси. Іншими словами, замість покупців за поставлені товари розплачується перед продавцем фактор-організація, яка потім стягує самостійно борги за відвантажений товар. Комплекс факторингових послуг крім фінансування поточної діяльності постачальника включає облік дебіторської заборгованості постачальника і управління нею, а також страхування ризиків.

Факторинг включає такі етапи:

1. Відвантаження продукції або ж надання послуг відбувається на умовах відстрочення платежу.

factoring_podderzhka_malogo_i_srednego_biznesa-300x1762. Організація-продавець і факторингова компанія укладають договір на обслуговування. При цьому організація-продавець повідомляє про укладення договору свого контрагента за угодою (тобто покупця), повідомляючи йому реквізити для наступного здійснення покупцем оплати заборгованості.

3. Продавець надає факторингової компанії первинні документи, які підтверджують факт відвантаження товару або факт надання послуг.

4. Фактор-організацією виплачується постачальнику обумовлений відсоток від вартості відвантаженого товару чи наданих послуг.

5. Покупець здійснює оплату товару або послуги, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок факторингової компанії.

6. Коли покупець остаточно погашає свій борг, факторингова компанія на рахунок продавця перераховує залишок коштів і утримує при цьому собі комісію.

На розмір виплачуваної продавцеві суми, коли він надає підтверджують поставку документи, впливають фактори: сума операції, тривалість обумовлюється періоду відстрочки, рівень наявних ризиків. При цьому величина попереднього платежу коливається в інтервалі 50-90% від суми угоди.

Розглянутий вище алгоритм послідовних операцій характерний для відкритого факторингу, коли покупець знає:

1.) Про присутність в угоді посередника, яким виступає фактор-компанія;

2.) Про те, що оплату товарів і послуг він повинен виробляти на розрахунковий рахунок посередника (фактор-компанії).

Але факторинг може бути і закритим, коли покупець не знає про присутність в угоді третьої особи. У разі закритого факторингу оплата здійснюється на рахунок продавця, який згодом сам відправляє гроші на рахунок фактор-компанії.

Крім двох розглянутих видів факторингу, є й інші. Наприклад, факторинг з правом регресу або без такого . Сутність факторингу з регресом полягає в праві фактор-компанії зажадати фінансові кошти з постачальника в ситуації, коли покупець у встановлені терміни не погашає заборгованість. Факторинг без права регресу полягає в тому, що факторингова компанія має право проводити самостійне стягнення боргу. Звичайно, останній вид факторингу є прийнятним для самих надійних, перевірених дебіторів.

У разі, коли всі три сторони (учасники) угоди належать територіально одній країні, факторинг називається внутрішнім. Коли ж постачальник і покупець представляють різні країни, то такий факторинг називають зовнішнім. В останньому випадку в угоді, як правило, беруть участь дві факторингові компанії. При цьому одна компанія здійснює операції фінансування продавця (експортера), а інша здійснює переказ коштів, які в рахунок оплати надходять від покупця. Таким чином, кредитний ризик приймає на себе друга факторингова компанія.

Зовні операція факторингу дещо нагадує процес кредитування. Разом з тим, між цими поняттями є ряд істотних, принципових відмінностей, головні з яких наступні:

– При факторингу здійснюється фінансування поточної діяльності, а при кредитуванні – найчастіше, інвестиційної;

– Термін і сума кредиту зазначаються в договорі, при факторингу вони не обмежуються і залежать від фактичних потреб клієнта;

– Факторинг не вимагає від постачальника ніякого забезпечення, кредит ж, як правило, має на увазі наявність застави, поручительств, гарантій;

– При факторингу погашення заборгованості здійснюють дебітори організації, а погашення заборгованості по кредиту виробляє сама організація.

Також варто відзначити, що факторингова компанія в особі банку не зобов’язує переходити до себе на розрахунково-касове обслуговування клієнта. Для отримання послуг факторингу продавцю необхідно надати мінімальний пакет документів (всього лише накладну і рахунок-фактуру). А отримання кредиту вимагає досить серйозний пакет документів.

Самий істотний недолік факторингу – це його дорожнеча. У нашій країні за проведення операцій факторингової компанією з продавця стягується комісія, яка може доходити до 15-20% від суми боргу. Крім того, на суму виплаченого постачальнику попереднього платежу щодня нараховуються відсотки. Тому при всій своїй простоті проведення, факторинг – далеко не дешеве "задоволення". Але безліч переваг з лишком покривають цей, мабуть, його єдиний недолік.

Факторинг дає постачальникам можливість планування своїх фінансових потоків, а також дає можливість збільшувати, оборотність дебіторської заборгованості і ліквідність, застрахувати ризики, які виникають при відстроченні платежів. У той же час, покупці купують можливість не відволікати з обороту кошти, що також сприятливо впливає на результати його діяльності. У підсумку постачальники отримують наступні вигідні можливості:

– Підтримування добрих відносин з покупцями;

– Виходу на нові ринки;

– Збільшення обсягів продажів.

Все вище викладене пояснює постійне зростання популярності у сфері малого та середнього бізнесу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?