Новини світу кредитування та банківських послуг.

Емісія цінних паперів (акцій): що це таке?

Будь-яка компанія повинна мати певний обсяг статутного капіталу. Його формування в акціонерних товариствах здійснюється шляхом емісії акцій. Одночасно акції служать інструментом, що визначає частку засновників у статутному капіталі фірми. Також, здійснюючи емісію акцій, компанія залучає фінансові ресурси, необхідні їй для поточної та інвестиційної діяльності.


Акція – цінний папір, власник якої є власником частки в капіталі фірми і може отримувати дивідендні виплати від її діяльності. Крім того, володіння акціями фірми дозволяє брати участь у її управлінні та отримувати частину основних засобів у разі припинення діяльності компанії.

Навіщо потрібна емісія?

Емісія цінних паперів (акцій) – це дуже важлива процедура в діяльності компанії. Вона являє собою встановлений законодавством перелік дій емітента, який спрямований на розміщення серед інвесторів нових акцій. 


Емітують акції в нижчеперелічених випадках:

 • При створенні компанії та формуванні її капіталу (статутного).
 • У разі зміни статутного капіталу компанії.
 • Якщо проводиться процедура деномінації акцій, при цьому обсяг статутного капіталу залишається колишнім (скорочення кількості акцій відбувається за умови збільшення номіналу, а збільшення їх кількості проводиться при зменшенні номіналу).
 • У разі індексації основних фондів емітента або його реорганізації.
 • Якщо необхідно додатково залучити фінансові ресурси з метою розширення діяльності компанії або для фінансування її поточних проектів.

Можливість емісії акцій – велика перевага діяльності публічних компаній, оскільки вони отримують достатньо ефективний фінансовий інструмент.

Процедура (етапи) емісії цінних паперів

Порядок емісії акцій, який регламентує чинне законодавство, включає наступні стадії:

 1. Рада директорів (загальні збори) приймає рішення, що стосується випуску акцій.
 2. Випуск акцій реєструється.
 3. Виготовляються сертифікати акцій.
 4. Здійснюється розміщення акцій.
 5. Реєструється підсумковий звіт про емісію.

Якщо поширення акцій здійснюється по відкритій підписці або число осіб, між якими вони поширюються, більш 500 або (і) номінальна вартість випуску більш 50,0 тис. МРОТ, то проспект емісії необхідно реєструвати. У подібному випадку стандарти емісії цінних паперів доповнюються нижчепереліченими етапами:

 1. Готується проспект емісії акцій, після чого проводиться його реєстрація.
 2. Розкривається (публікується) вся інформація, яку містить проспект емісії.
 3. Розкривається інформація, яку містить підсумковий звіт про емісію акцій компанії.

Закон, який регламентує операції на ринку обігу цінних паперів, встановив загальні правила проведення емісії акцій. Щоб здійснити реєстрацію емісії акцій, необхідно надання:

 • реєстраційної заяви;
 • проспекту емісії акцій;
 • рішення про проведення випуску акцій (приймається зборами акціонерів або радою директорів);
 • копій статутних документів.

Коли реєстрація випуску акцій проведена, йому присвоюють реєстраційний номер. Реєстрацію здійснюють протягом 30-ти днів. Уповноважений орган має право відмовитися зареєструвати випуск акцій. Це можливо в нижчеперелічених випадках:

 • Якщо емітентом порушено вимоги законодавства, що регламентує операції з акціями, наприклад, коли в документах присутні відомості, що дозволяють стверджувати, що умови емісії акцій та їх обігу суперечать законодавству.
 • При невідповідності реєстраційних документів, а також складу відомостей, які в них містяться, законодавству, що регламентує операції з акціями.
 • Якщо в рішення, що стосується проведення емісії акцій, в проспект емісії та інші документи, що послужили підставою для реєстрації цінних паперів, внесені відомості, що є недостовірними, або відомості, які не відповідають дійсності.

По завершенні розміщення акцій товариство має представити підсумковий звіт до органу реєстрації, причому не пізніше 30-ти днів після закінчення розміщення. Протягом 2-х тижнів реєструючий орган розглядає підсумковий звіт. Якщо відсутні які-небудь порушення, то проводиться його реєстрація.

Після того, як звіт зареєстрований, процедура емісії акцій вважається повністю завершеною. Законодавством, що регламентує угоди з акціями, заборонено вчиняти будь-які операції з цими цінними паперами до того, як підсумковий звіт про їх випуск не буде зареєстрований.

Хто може проводити емісію

Емісію акцій мають право проводити акціонерні товариства (закриті або відкриті). Відкритим акціонерним товариствам надано можливість здійснювати відкриту підписку на акції, а також здійснювати операції з їх вільному продажу. Кількість акціонерів у компаніях такої організаційної форми не обмежена. У ВАТ не можна встановлювати переважне право акціонерів на купівлю акцій, які відчужують його акціонери.


У ЗАТ розподіл акцій здійснюється виключно серед засновників товариства або іншого кола осіб, яке заздалегідь визначений. Також ЗАТ не може займатися проведенням відкритої підписки на акції, пропонувати їх необмеженому колу осіб для придбання і поширювати іншим способом. Існують обмеження по кількості акціонерів ЗАТ (максимальна кількість – п’ятдесят чоловік). При їх більшій кількості закрите суспільство необхідно перетворити у ВАТ.

Підведемо підсумки:

 • Проводити емісію акцій можуть закриті та відкриті акціонерні товариства.
 • Емісія здійснюється при формуванні статутного капіталу компанії, його зміні, при деномінації акцій, зміні їх номіналу. Її проводять також для залучення фінансових ресурсів.
 • Чинне законодавство суворо регламентує процедуру емісії.
 • Емісія акцій повинна бути обов’язково зареєстрована в уповноваженому органі.
 • Відмова в реєстрації випуску акцій можна оскаржити в суді.
 • За порушення процедури емісії емітент несе адміністративну відповідальність.
 • Проводячи емісію акцій, будь-яке акціонерне товариство вирішує ряд важливих завдань, тому дана процедура є вкрай важливою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?