Новини світу кредитування та банківських послуг.

Чи можуть страховики посилатись на форс-мажор і відмовляти у виплатах?

Глава Ліги страхових організацій повідомив, що страхові компанії відмовляють своїм клієнтам у компенсації збитку за страховими випадками, які настали в зоні проведення АТО. Страховики обгрунтовують свою позицію тим, що відбувається на сході України підпадає під визначення «форс-мажор» і вважають це вагомою причиною для відмови у виплатах.

Проте, власники полісів все ж мають шанси отримати страхові відшкодування.

Чи можуть страховики посилатися на форс-мажор і відмовляти у виплатах?

Як правило, наявність і тривалість форс-мажору (обставин непереборної сили) сторони договору страхування вимагають підтверджувати відповідними довідками компетентного органу. Відповідно до статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» право засвідчити обставини форс-мажору надано Торгово-промисловій палаті України. У договорах страхування майже завжди зустрічаються умови, коли у разі настання даних обставин і за наявності їх документального підтвердження, сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за договором.

clip_image001У ст. 617 Цивільного кодексу України передбачено, що сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за таке порушення, якщо доведе, що воно сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Обставина «непереборної сили» в Цивільному кодексі України визначається в пункті 1 частини 1 статті 263 як «надзвичайна або невідворотна за даних умов подія».

Верховний Суд України у своєму визначенні від 03.02.2010 року прийшов до наступного висновку: «для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання за ст. 617 ЦК України особа, яка порушила зобов’язання, повинна довести: 1) наявність обставин непереборної сили, 2) їх надзвичайний характер, 3) неможливість попередити за даних умов збиток, 4) причинний зв’язок між цією обставиною і понесеними збитками ».

Важливо звернути увагу на те, що в договорах страхування розділені поняття форс-мажор і випадки, при яких збитки не відшкодовуються. Як правило, війна, військові дії, вторгнення військ, повстання, заколот, цивільні безлади, конфіскація, примусове вилучення, реквізиція, арешт або пошкодження майна за розпорядженням уряду чи іншого органу влади – не є страховими подіями і виключають відшкодування можливого збитку за договором страхування. Важливо відзначити, що дані умови договору застосовні лише тоді, коли в країні або в регіоні введено воєнний або надзвичайний стан відповідно до процедури, описаної законом. До моменту такого введення і вступу в силу офіційного рішення, юридичних підстав посилатися на подібні випадки у страховиків немає (навіть якщо фактично відбуваються ті дії, які за своєю суттю підпадають під вищезгадані визначення). Страхувальнику ж у такій ситуації необхідно збирати докази того, що стався страховий випадок який має ознаки одного або декількох страхових ризиків (наприклад, «пожежа», «протиправні дії третіх осіб») і подавати документи Страховику в загальному порядку.

Згідно ст.14 Закону України «Про торгово-промисловій палаті в Україні»: «Торгово-промислова палата України засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України та відповідно до умов договорів за зверненнями суб’єктів господарської діяльності». Тобто винятковим правом визначення чи є конкретний випадок форс-мажором, володіє ТПП України. Більш того Торгово-промислова палата України не надає загальних довідок про підтвердження обставин непереборної сили (форс-мажору) на невизначене коло осіб. Оскільки встановлення факту форс-мажорної обставини здійснюється за індивідуальним письмовим зверненням суб’єкта господарської діяльності.

Виходить, що без індивідуального звернення страхової компанії в ТПП встановити, що страховий випадок, що стався в зоні АТО, є форс-мажором, неможливо. Виходячи з вищевказаного закону, правовою підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування збитку транспортного засобу або нерухомого майна, не може бути просто визнання самою страховою компанією військових дій на території АТО форс-мажором.

Також, при всьому вищеперерахованому, уваги заслуговує і той факт, що практично у всіх договорах добровільного страхування наземного транспорту, в розділі підстав для відмови у здійсненні виплат страхового відшкодування, є пункт про те що військові дії, бунти, акти терору, цивільні безлади є прямими підставами для відмови страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?