Новини світу кредитування та банківських послуг.

Бізнес-план і планування бізнесу

Основне призначення бізнес-плану – сприяння виведення на ринок нових товарів або послуг, а також оцінювання перспектив бізнесу на етапі його створення. Успіх у бізнесі можливий і без бізнес-плану, адже, як показує практика, багато з сучасних успішних бізнесменів починали бізнес, не продумуючи бізнес-план, а просто діяли за інтуїції, без теорії йшли в практику, осягаючи відразу в реаліях життя основи ведення бізнесу . Але роль бізнес-плану не можна применшувати. Він допоможе проаналізувати, систематизувати, оцінити ризик, а також переваги і недоліки проекту. У підсумку це допоможе зберегти сили, ресурси, час.
Саме поняття бізнес-плану не завжди однозначно сприймається сучасними підприємцями. Багато хто не може дати точне визначення і вказати призначення бізнес-плану.

Отже, бізнес-план являє собою короткий, чітке, точне, зрозуміле і доступне викладене опис бізнесу. Це важливий інструмент у разі розгляду різноманітних ситуацій з метою прийняття найбільш перспективного, оптимального рішення для досягнення поставлених цілей.
Бізнес-план виконує ряд функцій:

business_planning-199x300– Виявлення основних аспектів майбутнього бізнесу (якщо бізнес-план розробляється для нового бізнесу), аналіз проблем, з якими ймовірно доведеться стикатися і визначення способів їх вирішення;

– У випадку бізнес-плану для бізнесу, що розвивається, діючого підприємства – аналіз перспектив зростання бізнесу, оцінка перспектив та передбачення основних можливих проблем в майбутньому, крім того, контроль поточних операцій;

– Роль формального юридичного документа, що дозволяє підприємству отримувати інвестування.
Таким чином, роль бізнес-плану у визначенні шляху і способів досягнення поставлених цілей, у максимальному використанні конкурентних переваг підприємства, запобігання помилкових дій, відстеження нових тенденцій в економіці і техніці, в можливості довести обгрунтованість, реалізованість запропонованого проекту, у визначенні потреби в капіталі та в оборотних коштах, у можливості своєчасного прийняття захисних заходів проти різних ризиків, у більш повному використанні інновації в бізнесі, в об’єктивному оцінюванні результатів виробничої, а також комерційної діяльності.

Тепер, коли, думаємо, що суть самого поняття бізнес-плану ясна, спробуємо розібратися в тому, наскільки він важливий у дійсності. У радянський час підприємства існували без бізнес-планів. Так може, він зовсім не потрібен?

Переважна більшість експертів і фахівців стверджує, що роль бізнес-плану для розвитку підприємства в сучасних економічних умовах важко переоцінити. Безумовно, бізнес-план потрібен. Доведемо це.

Перш за все, бізнес-план дає можливість об’єктивно оцінити сам діловий проект. Потім в оформленому вигляді бізнес-план – це керівний документ, який забезпечує ефективність керівництва та функціонування організації. Крім того, бізнес-план дає можливість потенційним партнерам, які ще не познайомилися з підприємством, краще дізнатися і зрозуміти цілі підприємства, його особливості. Безумовно, перераховані причини складання бізнес-планів підходять для всіх підприємств.

Але на сучасному російському ринку далеко не всі підприємства відчувають необхідність складання і застосування у своїй діяльності бізнес-плану. Основна причина такої ситуації в несознаніі ролі системного, комплексного планування в розвитку бізнесу.
А між тим бізнес-план може надати значну допомогу в ухваленні правильних рішень особливо в наш кризовий час.

Бізнес-план допомагає впоратися з нестабільністю економіки, дефіцитом і обмеженістю ресурсів; інфляцією; посиленням конкуренції; із соціальними проблемами; врахувати вимоги ринку споживачів; із зростаючими вимогами до якості продукту або послуги.
Безумовно, складання бізнес-плану актуально в наш час. Але, щоб бізнес-план був ефективним, його треба вміти правильно, грамотно складати. А адже в нашій країні не всі підприємці володіють знаннями ефективного управління бізнесом в сучасних ринкових умовах. Крім того, економічні умови постійно змінюються, що вимагає від керівників по-новому ставити, розв’язувати задачі.

Чинне російське законодавство не зобов’язує підприємців розробляти бізнес-плани. Але при цьому працює безліч указів та інших нормативних актів, що формулюють бізнес-середовище підприємництва. Отже, можливо в недалекому майбутньому в Росії, як і в країнах Європи складання бізнес-плану буде необхідної законом необхідністю.
Економічна, а також соціальна ситуація на сучасному російському ринку не дає можливості використовувати зарубіжні методики складання бізнес-планів. Потрібно їх попередня адаптація до нашим місцевим господарським, правовим, соціальним умовам.

Розберемося в структурі бізнес-плану.

Перш за все, бізнес-план повинен мати резюме, а також опис галузі діяльності підприємства.

Деякі автори вважають, що в бізнес-плані повинні бути такі підрозділи: «Підприємство» (включає опис підприємства, його ринок збуту продукції, конкурентне середовище, кадри, управління); «Фінансові відомості» (включає опис джерел фінансування; баланс; перелік основних засобів , плановані доходи, аналіз відхилення і т.д.); «Допоміжні документи».

Інші фахівці не схильні виділяти в бізнес-плані підрозділи, але пропонують виділяти просто пункти, схожі на ті, що перераховані в першій версії структури бізнес-плану, тобто: вибір діяльності, організаційна структура підприємства, виробничий і фінансовий плани, бюджет та аналіз ризиків .

Ряд фахівців пропонує виділяти додатково наступні пункти: «План маркетингу», «Юридичний план», «Стратегія бізнесу».

Тобто пропозицій складання бізнес-плану безліч, але ми запропонуємо самий, на наш погляд, оптимальний варіант структури бізнес-плану:

– Резюме – бізнес-ідея проекту, короткий опис проекту.

– Опис основного напрямку діяльності.

– Описи продукції або послуги, пропоновані фірмою на ринку (якісні характеристики продукції або послуги).

– Просування товару – аналіз сегментів цільового ринку, передбачувані обсяги реалізації товарів, способи просування продукції на ринок;

– Конкурентна стратегія – відомості про чинні конкурентах, аналіз їх можливих дій, контрзаходи по відношенню до них.

– План виробництва – передбачає обгрунтування потенційних витрат;

– Система управління – передбачає структуру управління організацією.

– Кадри та управління кадрами – тобто кадрова політика організації.

– Оцінка ризику – можливі ризики і система управління ними.

– Фінансовий план – має на увазі цифрове вираження всіх попередніх пунктів.

Наведена структура бізнес-плану дає можливість відобразити найбільш важливі частини майбутнього проекту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?